Medicatieoverdracht

Algemeen

Binnen de projectgroep medicatieoverdracht in de keten zijn de regionale werkafspraken over medicatieoverdracht in de Westelijke Mijnstreek per oktober 2017 vernieuwd.
De eerste versie is per juni 2014 geaccordeerd door de deelnemende partijen, Samenwerkende Apotheken Maasland (SAM), Zuyderland en MCC Omnes. 

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: versie 1 geaccordeerd per juni 2014 binnen projectgroep medicatieoverdracht in de eerste lijn na overleg met ieders achterban. Deze versie: aangepast binnen de kerngroep medicatieoverdracht met toevoeging: patiënt vragen om toestemming inzage per oktober 2017                                                                                                                                                                                                                              
Samenstellers: Projectgroep medicatieoverdracht in de eerste lijn: huisarts K. Liedekerken, huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), hagro-manager J. Krikke, internist M. Krekels (MCC Omnes), apotheker A. Custers, apotheker M. Verhey (Verenigde Apotheken Limburg), apotheker S. de Vaal (OMC)                                                                                                                                                         

Revisiedatum: juni 2020