Medicatieoverdracht insulinegebruik

Algemeen

April 2016 hebben partijen, huisartsen, apothekers, thuiszorg en zorgcentra een convenant getekend waarin partijen op basis van wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van farmaceutische zorgverlening een samenwerkingsrelatie aan zijn gegaan.
 
Het betreft werkafspraken gebaseerd op de richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten en veilige principes in de medicatieketen.
 
Intern onderzoek heeft geconstateerd dat de afspraken met betrekking tot insuline in de thuissituatie (thuiszorg) en zorgcentra niet als veilig wordt gezien en verbeteracties zijn geïnitieerd.
 

Huisarts en POH

Het betreft de volgende werkafspraken:
1. Formulier bloedglucose waarden (klik hier om het formulier te downloaden)

  • dit formulier dient als communicatie vanuit de thuiszorg en zorgcentra naar huisarts/praktijkondersteuner of het Diabetes Adviescentrum DAC
2. Formulier/ aftekenlijst insuline doseringen (klik hier om het formulier te dowloaden)
  • dit formulier dient gebruikt te worden door huisarts/praktijkondersteuner/DAC om het voorschriftm.b.t. insuline door te geven aan medewerkers thuiszorg of zorgcentra.
3. Levering en retournering formulier registratie voorraad Opiumwet (klik hier om het formulier te downloaden)
            
 
In het kader van de samenwerking willen we vragen deze formulieren (versie febr.2018) per 1 maart 2018 te gebruiken. 

Om de implementatie goed te monitoren en te evalueren willen we vragen meldingen door te geven.
Oftewel via TIM (Transmuraal Incident Melden) bij MCC Omnes: https://mcc-omnes.nl/meldpunt-en-tim  of bij uw eigen organisatie.

 

Revisiedatum

1 maart 2020