MRI-knie

Algemeen

De MRI wordt bij bepaalde indicaties gebruikt voor beeldvorming van de knie. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken na aanvraag een MRI-knie te maken. Het betreft een eerstelijns diagnostisch onderzoek, waarvoor MCC Omnes declarant is.

Verwijscriteria

Patiënt heeft knieproblemen zonder een duidelijke diagnose en genezingstendens.

Inclusiecriteria:

 • De NHG-standaard 'de niet-traumatische knie' geldt als richtlijn voor het handelen met de volgende verbijzondering:
  1.  In principe geldt een leeftijdsgrens van 18 tot 65 jaar
  2.  Met name voor patiënten met langer durende klachten waarbij een intra-articulaire oorzaak wordt verwacht. Dus een duidelijke klinische verdenking op meniscus problemen, ligamentair probleem (MCI/voorste kruisband) in zoverre deze niet posttraumatisch zijn
   

Exclusiecriteria:

 • Patiënten met artroseklachten: startpijn, stijfheid, pijn bij belasten, artrosebeeld op röntgenfoto (recente X-knie verplicht)
 • Acute klachten
 • Patiënten met een duidelijke diagnose op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek of röntgenfoto

Huisarts

Er is al een röntgenfoto van de knie gemaakt en deze is maximaal 1 jaar oud.

 • Vraagt een MRI-knie aan
 • Geeft de patiënt een patiëntenfolder MRI-knie mee (via download op www.zuyderland.nl/folders)
 • Ontvangt binnen 3 werkdagen de uitslag, inclusief een beschrijving van het onderzoek, conclusie en eventueel een verwijsadvies
 • Is verantwoordelijk voor het verdere beleid
 • Verwijst eventueel naar orthepedie

Patiƫnt

 • Meldt of er sprake is van engtevrees (claustrofobie)
 • Informeert de behandelend arts indien nu (of in het verleden) sprake is van een geïmplanteerde neurostimulator
 • Neemt, indien relevant, het kaartje met het ‘type-nummer’ van aanwezige implantaten mee op de dag van het onderzoek
 • Meldt een eventuele zwangerschap
 • Eet en drinkt niets (met uitzondering van een glaasje water) gedurende de 2 uur vóór het tijdstip waarop hij zich dient te melden
 • Mag zijn medicijnen innemen en roken
 • Meldt zich 20 minuten voor het afgesproken tijdstip bij het meldpunt
 • Vult het screeningsformulier in, ondertekent dit en overhandigt het aan de MRI-laborant voor aanvang van het onderzoek
 • Neemt geen metalen voorwerpen mee de onderzoekskamer in
 • Ontvangt de uitslag van het onderzoek via de behandelend arts

Radioloog

 • Verzendt binnen 3 werkdagen de uitslag aan de huisarts, inclusief een beschrijving van het onderzoek, conclusie en eventueel een verwijsadvies

Stroomdiagram

Open hier het Stroomdiagram MRI-knie.