Myocardinfarct / CVRM

Algemeen

Dit betreft de transmurale afspraak voor Myocardinfarct

Bekijk het overzicht Afkortingen cardiologie

 

Huisarts

- Patient zonder actuele klachten (lage verdenking): overleg voor verwijzing en start medicatie

- Verdenking op acuut coronair syndroom (acuut myocardinfarct en instabiele AP): ambulance en zo mogelijk direct huisbezoek

 

Bellen

OLVG Oost 020-5994847

020-5994854 (ANW, arts-ass)

OLVG West 020-5108954

BovenIJ 020-6346346

MC Slotervaart 020-5129333, sein 3787 (kantooruren)

sein 3379 (buiten kantuururen)
 

Als huisarts als eerste arriveert:

- Huisarts houdt regie tot ambulance aanwezig

- Nitraat sl, bij aanhoudende pijn iedere 5 min. herhalen

- Inbrengen waaknaald

- Morfine 5-10mg langzaam iv/ 50 cg fentanyl bij aanhoudende pijn

- Ascal oplaaddosis 160-320 mg oraal

- Bij symptomatische bradycardie (<50/min) geef 0,5mg atropine iv

- O2 indien beschikbaar bij cyanose/ dyspnoe

 

 

 

 

Informatie overdracht

Informatieoverdracht van huisarts naar specialist in acute fase

- Mondeling en schriftelijke overdracht aan ambulance.

- Wanneer mogelijk, verwijzing via zorgdomein

De cardioloog informeert de huisarts binnen drie werkdagen na ontslag over:

- De diagnose (grootte van het infarct / of geen VF gehad).

- De behandeling en het verloop: aard van de ingreep, complicaties.

- Actuele medicatie.

- Verder behandelplan.

 

 

 

 

Controles specialist

Bij ongecompliceerd verloop is de patient in principe minstens 6 maanden onder controle bij de cardioloog.
 

De behandeling betreft:

- instellen op medicatie en leefstijlbegeleiding

- 2-3 wkn na ontslag controle bij verpleegkundig specialist, met controles tot 6 maanden

- Deelname aan hartrevalidatie

- 4-6 maanden na event controle cardioloog, zo nodig eerder
 

Terugverwijzing

Terugverwijzing voor follow-up in de eerste lijn is in principe vanaf zes maanden (MC Slotervaart, na 12 maanden) na het event (infarct behandeling of PCI/CABG wegens dreigend infarct) mogelijk bij patiënten:

 

- Met een een redelijk tot goede functie van de LV.

- Zonder rest ischemie, (bij stabiele AP klasse II na 1 jaar in overleg wel terug naar HA)

- Zonder een matig tot ernstig kleplijden.

- Die geen ventrikelfibrilleren/ ventrikeltachycardie > 24 uur post-infarct hebben doorgemaakt.

- Waarbij geen problemen worden ondervonden bij instellen van adequate secundaire- preventiemaatregelen.

In de ontslagbrief:

 • Het ECG verslag.
 • De initiële lipidenwaarden en waarden bij ontslag.
 • Bloeddruk, glucose.
 • De diagnose, de verrichte behandeling, belangrijke nevendiagnosen en het verwachte beloop.
 • De resultaten van de cardiovasculaire risico-inventarisatie (inclusief linkerventrikelfunctie)
 • Een overzicht van de ingezette niet-medicamenteuze behandeling: hartrevalidatie.
 • Een overzicht van de medicatie met de indicatie daarvoor en de gebruiksduur.
  (Bijzondere aandachtspunten: hoe lang dubbele antiplaatjes therapie, indicatie voor doorgebruiken sterkere statine).
 • Eventuele gebleken intoleranties voor medicatie/stopreden.
 • Resultaat hartrevalidatie aan het einde van het traject volgt via een aparte brief.

 

NB: De verpleegkundig specialist zoekt na zes maanden de naam van de huisarts op de ACT- lijst op.

Bij huisartspraktijken waar geen gestructureerde CVRM zorg wordt geleverd, vindt de overdracht naar de eerste lijn later plaats, namelijk na twaalf maanden.

Auteurs en revisiedatum

Lokale bewerking en update 2015/2016 door:
Ad Bakx, cardioloog (BovenIJ), David Koetsier, huisarts, Robert Riezebos, cardioloog(OLVG), Boen Tan, cardioloog(OLVG),Arno Moons, cardioloog (MC Slotervaart).

Nadere informatie