Niercheckspreekuur

Algemeen

Het anderhalvelijnsproduct 'niercheckspreekuur' is sinds september 2016 toegevoegd aan het Anders Beter Centrum. Het niercheckspreekuur is een kort verwijstraject voor patiënten met een nierfunctiestoornis en/of micro-albuminurie, waarbij u twijfelt over de optimale behandeling en waarbij de patiënt nog niet in de tweedelijn wordt behandeld. Er is sprake van een redelijke levensverwachting.

Verwijscriteria

Inclusie:

 • Patiënt is jonger dan 65 jaar en heeft een eGFR tussen de 45 en 60
 • OF: Patiënt is ouder dan 65 jaar en heeft een eGFR tussen de 30 en 45
 • OF: Er is, bij herhaling, sprake van een toename van micro-albuminurie ondanks adequate behandeling van hypertensie en DM-2
 • Er is een redelijke levensverwachting
   

Exclusie:

 • Macro-albuminurie (proteïnurie)
 • Patiënten is jonger dan 65 jaar en heeft een eGFR lager dan 45
 • Patiënt is ouder dan 65 jaar en heeft een eGFR lager dan 30
 • Vermoeden van een onderliggende nierziekte
 • Een snelle verslechtering van de nierfunctie/albuminurie
 • Patiënt is reeds onder behandeling bij de internist/nefroloog

Als een patiënt aan de exclusiecriteria voldoet, maakt u gebruik van een reguliere verwijzing naar Interne geneeskunde via ZorgDomein.

Huisarts

 • Staakt NSAID's
 • Bouwt bij afwezigheid van bewezen hartfalen diuretica af
 • Optimaliseert de dosis van ACE of ACE-II remmer
 • Sluit UWI uit
 • Controleert de effecten van bovengenoemde interventies

Patiënt wordt niet verwezen als de nierfunctie zodanig verbetert dat een verwijzing niet nodig is. De huisarts blijft dan de nierfunctie volgen.

Wanneer de nierfunctie niet verbeterd is:

 • Verwijst u naar Niercheckpoli via ZorgDomein
 • Initieert u bloedonderzoek, labformulier/Cyberlab nr. 28 (CRP, Na, K, Ca, Fosfaat, bicarbonaat, glucose, kreat, ureum, albumine, totaal eiwit, Hb, MCV, ferritine, TS% en PTH) en voert u dit uiterlijk 2 dagen voor afspraak op de Niercheckpoli uit in verband met de beschikbaarheid van de uitslagen
 • Geeft u een urinepotje mee voor alb/kreat ratio
 • Ontvangt u binnen 5 dagen een brief met de resultaten en adviezen

Patiƫnt

 • Belt naar Interne geneeskunde om een afspraak te maken via 088 - 459 97 07 op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur
 • Houdt er rekening mee dat het bloedonderzoek minimaal 2 dagen voor de afspraak met de nefroloog uitgevoerd moet zijn. Dit in verband met de beschikbaarheid van de uitslagen
 • Wordt binnen 3 weken gezien door de internist/nefroloog
 • Ontvangt terugkoppeling via de huisarts

Internist/nefroloog

 • Ziet patiënt binnen 3 weken
 • Verstuurt binnen 5 dagen een brief met resultaten en adviezen

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: LTA nierschade 2015 en afdeling Interne Zuyderland
Samenstellers: Paul Bergmans (huisarts en directie MCC Omnes), Jeanne Krikke (hagromanager Coöperatie Geleen e.o.), Mariëlle Krekels (internist en directie MCC Omnes) en Bernadette van Acker (klinisch chemicus) bij Zuyderland
Revisiedatum: september 2019