Niet scrotale testis

Algemeen

Een orchidopexie vóór de leeftijd van 1 jaar bij een NST kan bijdragen aan een verbetering van de ontwikkeling van de testes op latere leeftijd en de kans op onvruchtbaarheid verlagen. 
Orchidopexie vóór het 13e levensjaar verkleint de kans op een maligniteit.
De operatie vindt bij voorkeur vanaf een leeftijd van 6 maanden en voor 12 maanden plaats.
Bij een verworven NST volgt de uroloog de patiënt tot het moment van een eventuele orchidopexie.

Verwijscriteria

  • Consistent afwezig zijn van 1 testis in het scrotum na herhaald onderzoek door dezelfde jeugdarts of huisarts op de leeftijd vanaf 4 maanden
  • Verworven NST vanaf 6 maanden
Zie stroomschema verwijzing.

Spoed

Bilaterale niet-palpabele testes of niet-palpabele testis in combinatie met hypospadie of  ander genitaal probleem. Overleg met dienstdoende kinderarts, tel (033) 850 87 01. Het kan een verstoorde geslachtelijke ontwikkeling zijn die (acute) zorg behoeft.

Verloskundige, gynaecoloog, kinderarts

Gaat na de geboorte na of de testes scrotaal zijn en rapporteert dit. Als één of beide testes niet scrotaal zijn, wordt in het lieskanaal gezocht. Er wordt gezocht naar tekenen van dysmorfie (o.a. micropenis en hypospadie) maar ook naar dysmorfe kenmerken buiten de tractus urogenitalis.
Als beide testes niet ingedaald en niet in het lieskanaal palpabel zijn, in combinatie met een afwijkend genitaal, bestaat er een spoedindicatie om zekerheid over het geslacht van het kind (intersex-probleem) te krijgen en wordt verwezen naar de kinderarts. De informatie over de testes wordt schriftelijk overgedragen.

Jeugdarts

  • Onderzoekt het kind bij 4 weken, 3 maanden en op indicatie bij 4 maanden op de positie van de testes. Registreert dit in het dossier en het groeiboekje. Indien na 4 maanden de testes niet scrotaal zijn, volgt een verwijzing naar van Bezooijen, uroloog met aandachtsgebied kinderen (met kopie verwijsbrief aan huisarts).

 

Huisarts

- Gaat bij een niet-scrotaal gelegen testis na:

  • Vaststellen van de situatie bij geboorte
  • Uitsluiten retractiele testis. Hiertoe dient de testis scrotaal te worden gebracht door deze een minuut op zijn plaats houden. Als de m. cremaster uitgeput is dan blijft bij een retractiele testis de testis op zijn plaats.
- Verwijst vanaf een leeftijd van 4 maanden naar van Bezooijen, uroloog met aandachtsgebied kinderen.

Info aan specialist

Verwijst via Zorgdomein en vermeldt in brief:

  • Voorgeschiedenis
  • Eventuele andere dysmorfe kenmerken

Onderzoekresultaten situatie bij geboorte en onderzoek van CB-, jeugd-, huisarts.

 

Patiƫnt

Krijgt een afspraak bij van Bezooijen.
De uroloog zal beoordelen of er een operatie nodig is om de testis in het scrotum vast te zetten.

 

Uroloog

Stuurt een bericht zodra de operatie gepland is en na controle (drie weken na de operatie). Na de operatie wordt een voorlopig ontslagbericht gemaakt.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: dr. A.P.Lont, uroloog (MeanderMC), B.P.J. van Bezooijen, uroloog (Meander MC), R. Verkaaik (huisarts), W.Koch (huisarts), D.J.M. Smits-de Vries (huisarts) , L.J. Meijer (huisarts MCCE), en in 2018  herzien door B.P.J. van Bezooijen, uroloog/medisch coördinator MCCE, I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE en M.R. Ernst, kinderarts (MeanderMC)