Obductie

Algemeen

Werkafspraak voor aanvraag obductie na overlijden.

Verwijscriteria

Er is sprake van een natuurlijke dood, of van een niet natuurlijke dood en vrijgegeven door de officier van justitie. Tevens is er toestemming voor obductie verkregen van de nabestaanden.

Huisarts

Obductieverzoek altijd aanmelden bij het secretariaat Klinische Pathologie 033-8502150.

Buiten kantoortijd antwoordapparaat inspreken. Vermeld bij het inspreken duidelijk uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug (binnen kantoortijden).

Het obductie aanvraagformulier is een officieel document en kan elektronisch of handmatig worden ingevuld. Na het invullen dient het formulier uitgeprint en ondertekend te worden. Het originele aanvraagformulier wordt met de overledene meegezonden naar het mortuarium.

Neem contact op met het CMO 015-2198809, zij zorgt ervoor dat de overledene overgebracht wordt naar het mortuarium van Meander Medisch Centrum.

Info aan specialist

De klinisch patholoog stelt persoonlijk overleg over een obductie op prijs. (Eventueel de dienstdoende patholoog bellen via de telefoniste van Meander Medisch Centrum.)

Info aan nabestaanden

De klinisch patholoog streeft ernaar het definitief verslag met uitkomst van de microscopie en mogelijk aanvullend onderzoek (uitgezonderd onderzoek op hersenen) binnen 6 weken rond te hebben. Een verslag gaat ook altijd naar de huisarts, ook als deze niet de aanvrager is.

Er zijn geen kosten verbonden aan het verrichten van de obductie. Wel zijn transportkosten naar en van het mortuarium voor rekening van de nabestaanden.

Klinisch patholoog

Doet obducties waar sprake is van een natuurlijke dood of, indien niet natuurlijk, nadat het lichaam is vrijgegeven door de officier van justitie. Er wordt geen forensische obductie gedaan of forensische technieken toegepast.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: S. Dubois, klinisch patholoog (MeanderMC) en F.W.M. Boonekamp, huisarts (MCCE).
Herzien maart 2018 door Remco van de Hoef, stafadviseur kwaliteit Laboratoriumcentrum (MeanderMC) en Bart van Bezooijen (MCCE)