Obesitas bij kinderen Concept

Algemeen

Actie huisarts

Stap 1. Bepaal de mate van obesitas:

overgewicht, obesitas graad 1, obesitas graad 2, obesitas graad 3

met behulp van de BMI : http://groeiweb.pgdata.nl/BMIcalculator/calculator.asp)

 

Stap 2.  Bepaal het gezondheidsrisico (GGR)

Indien 1 van de volgende factoren aanwezig is is sprake van risicofactoren

- DM2 bij 1ste of 2de graads familielid

- Moeder met diabetes of zwangerschapsdiabetes. Laag geboortegewicht

- Tekenen van insuline resistentie of condities daarmee geassocieerd: Acantosis nigrans, hypertensie, dyslipidemie, poycysteus ovarium syndroom

Comorbiditeit:

- toename astma

- slaapstoornissen

- gewrichtsklachten

- angststoornissen

- depressie

Beleid huisarts

Stap 3 bepaal het beleid aan de hand van de GGR

licht verhoogd GGR: verwijs naar JGZ: Centrale zorgverlener (OKA-JGZ) op het betreffende OKT voor begeleiding https://oktamsterdam.nl/zoek-je-team/

matig verhoogd GGR: doe nuchter bloedonderzoek (zie bijlage) bij kinderen > 10 jaar en bij kinderen > 5 jaar op indicatie (verhoogde risicofactoren).

Bij afwijkingen of nuchtere glucose > 5,6: verwijs naar kinderarts in de tweede lijn voor de medische problematiek en naar de OKA-JGZ (centrale zorgverlener) voor begeleiding.

Laboratorium onderzoek zonder afwijkingen: verwijs naar centrale zorgverlener (OKA-JGZ) op OKT.

Sterk en extreem verhoogd GGR: verwijs voor medisch onderzoek naar de kinderarts in de tweede lijn en voor begeleiding naar betreffende centrale zorgverlener (OKA-JGZ)

 

verwijsbrief

geef duidelijk aan hoe met name de sociale status is, welke instanties en personen zich al met het gezin bemoeien.

communiceer met de jeugdarts en de kinderarts

 

laboratorium onderzoek

nuchtere glucose

nuchtere triglyceriden

HDL-cholesterol

LDL-cholesterol

totaal cholesterol

TSH

(vitamine D)

ALAT / ASAT

 

 

auteurs en revisie datum

Deze afspraak is tot stand gekomen volgens het verwijsschema van de AAGG ( Amsterdamse aanpak gezond gewicht)

Revisie datum