OSAS

Algemeen

Deze poli is voor patiënten met een slaap-snurk probleem. De actuele doorlooptijd van de verwijzing door de huisarts tot het moment dat de patiënt en huisarts worden geïnformeerd over het behandeltraject, de behandeling en procedures bij Neurologie, Longgeneeskunde en/of KNO vindt u terug bij de verwijzing in ZorgDomein.

 

 

Verwijscriteria

Te denken valt o.a. aan:

 • Slecht slapen 's nachts
 • Ademhalingsstoornissen
 • Rusteloze benen
 • Slaperigheid overdag
 • Verstoord slaap-waak ritme
 • Ongewenste gedragingen 's nachts

Huisarts

 • Verwijst patiënt via ZorgDomein
 • Geeft info over het invullen van de vragenlijst
 • Ontvangt van de specialist een brief nadat het helel traject doorlopen is

Patiƫnt

 • Krijgt tijdens het consult bij de huisarts inzicht in de wachttijd voor het behandeltraject
 • Vult binnen 4 dagen na bezoek aan huisarts vragenlijst in (link voor downloaden vragenlijst staat op Patiëntbericht) en verzendt dit naar de poli
 • Ontvangt binnen maximaal 10 werkdagen na het versturen van de vragenlijst van de poli-assistente een reeks van afspraken over het behandeltraject bij één of meer poli's (Neurologie, Longgeneeskunde en/of KNO). Zonder vragenlijst wordt de verwijzing niet in behandeling genomen
 • Houdt 12 dagen een slaapdagboek bij en neemt dit mee tijdens het eerste polikliniekbezoek

Specialist

Poli-assistente Longgeneeskunde en KNF-laborant:

 • Bestuderen de verwijzing en vragenlijst en stellen eerste klinische diagnose
 • Besluiten door een voorlopige diagnostische hypothese welk van de 3 specialismen worden gevraagd voor nader onderzoek
 • Consulteren bij twijfel het multidisciplinair overleg (MDO)
 • Roepen patiënt op bij één of meerdere poli's
 • Informeert patiënt en huisarts en maakt vervolgafspraken bij behandelend(e) specialist(en)


Neuroloog, Longarts en KNO-arts:

 • Neuroloog: voert afhankelijk van de klacht eventueel een lichamelijk onderzoek, slaapregistratieonderzoek en poli(somno)grafie uit
 • Longarts: voert afhankelijk van de klacht eventueel een lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en poli(somno)grafie uit
 • KNO-arts: voert afhankelijk van de klacht eventueel een lichamelijk onderzoek, slaapendoscopie en/of poli(somno)grafie uit
 • Bespreken complexe patiënten in het tweewekelijks multidisciplinair overleg (MDO) om aanvullend onderzoek van een ander specialisme af te spreken, het behandeltraject vast te stellen en het behandelend specialisme(n) aan te wijzen


Behandeling Neurologie:

 • Medicatie
 • Cpap: Neurologisch gerelateerd en 50% overig


Behandeling Longgeneeskunde:

 • Longfunctie in combinatie consult Physician Assistant of longarts
 • Vervolgbezoek: slaaponderzoek
 • Medicatie
 • Cpap: Longgerelateerd en 50% overig


Behandeling KNO:

 • Medicatie (anti histerminica)
 • Celon
 • Verwijzing tandarts voor beugel
 • Tonslectomie
 • Neuscorrectie
 • Enzovoort

Stroomdiagram

Open hier het Stroomdiagram OSAS-poli.

Revisiedatum

Revisiedatum: oktober 2018