Oude traumata

Algemeen

Met de afdelingen Medische beeldvorming en Spoedeisende hulp zijn afspraken gemaakt over het beleid bij oude fracturen. Nieuw is dat bij fracturen die oud zijn en waarvoor geen behandeling nodig is, de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts. Zoals een ingezakte wervel door osteoporose. Inzakking tot maximaal 1/3e van de wervelhoogte geeft een verklaring van de pijnklachten en zal door de medisch specialist niet behandeld worden.

In ZorgDomein is de regel opgenomen "terugverwijzen naar huisarts" waar u de reden van de foto en de vraag voor eventuele terugverwijzing nog eens kunt toelichten. We willen hiermee onnodig verwijzen en onnodige kosten voorkomen.

Verwijscriteria

 • Bij aanhoudende klachten
 • Nagaan achterliggende reden met verdenking op oude traumata


Aanvullende afspraak bij trauma's aan tenen: een foto van een teen is alleen geïndiceerd als:

 • Het de grote teen betreft
 • Er sprake is van een afwijkende stand

Huisarts

 • Verwijst patiënt naar Radiologie
 • Krijgt terugkoppeling van radioloog
 • Ziet patiënt bij oude en geen fractuur
 • Plaatst verband, dakpanpleisterverband of tape bij minimale fractuur zonder consequenties
 • Krijgt telefoontje van radioloog bij een afwijkende uitslag of twijfel alvorens de patiënt wordt doorverwezen naar de SEH

Radioloog

Beslist bij:

 • Oude fractuur: terugverwijzing naar huisarts
 • Minimale fractuur zonder consequenties: terugverwijzing naar huisarts voor verband, dakpanpleisterverband of tape
 • Geen fractuur: terugverwijzing naar huisarts
 • Laagdrempelig overleg van radioloog met SEH-arts indien onzekerheid over te volgen beldei (i.o.m. SEH-arts). Bij voorkeur vermelden in verslag door radioloog dat overleg heeft plaatsgevonden. 
 • Uitslag afwijkend en bij twijfel: verwijzing naar SEH. Indien geïndiceerd telefonisch contact opnemen met huisarts alvorens door te verwijzen. Als geen contact met huisarts mogelijk is, de patiënt altijd doorverwijzen

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: Werkgroep Oude traumata: huisarts S. Hobma, huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), SEH-arts P. Kaleske, radioloog T. De Jaegere, maatschap Medische Beeldvorming
Revisiedatum:januari 2022