Overzicht verwijzen van een patiƫnt met traumatisch hoofd-/hersenletsel: huisartsen

Werkafspraak

Klik hier voor een overzicht van zorgaanbod voor het verwijzen van patiënten met traumatisch hoofd-/ hersenletsel bij:

  • (Vervolg) Diagnostiek
  • Zorg, ondersteuning en begeleiding

Samengesteld door

Deze transmurale werkafspraak is vastgesteld door de Stuurgroep NAH, mei 2017.

Meer informatie

Meer informatie over THL vindt u op www.transmuralezorg.nl onder NAH.