PalliArts app

Algemeen

Via de app PalliArts is algemene en regionale informatie over palliatieve zorg te raadplegen. 
Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Specifiek voor u relevant: de regio Westelijke Mijnstreek is ook als regio te selecteren.

Algemene informatie/handige tools:
- Richtlijnen
- Medicatie/tabellen
- Checklists

Regionale informatie:
- Regionale organisaties voor palliatieve zorg
- Aantal vrije bedden beschikbaar bij regionale organisaties, met de concrete contactinformatie
- Consultatie mogelijkheden

De PalliArts app is gratis te downloaden in de App Store of Google Playstore.
Stuur eventuele vragen of feedback over techniek naar PalliArts via pallialine@iknl.nl

 

Verwijscriteria

Bij palliatieve hulpverlening
 

Bron, samenstellers en revisiedatum

Bron: PalliArts app
Samensteller: Lara Dijkstra, Ketenregisseur gewenste zorg in de laatste levensfase
Revisiedatum: oktober 2020