Palliatieve Consultatie Transmuraal Palliatief Adviesteam (T-PAT)

Algemeen

Bij problemen tijdens de behandeling van een palliatieve patiënt, kan een consultatie worden aangevraagd bij het T-PAT. De consultatie wordt uitgevoerd door arts consulenten en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg werkzaam in de Westelijke Mijnstreek. De zorg wordt hierbij niet overgenomen.

Specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, arts-assistenten, huisartsen in opleiding, intra- en extramuraal werkende verpleegkundigen (verpleegkundigen overleggen voor consultatie altijd eerst met de behandelend arts): allen werkzaam in het verzorgingsgebied van Zuyderland Medisch Centrum Sittard–Geleen kunnen consulteren.

Verwijscriteria

 • Bij palliatieve hulpverlening
 • Problemen bij (symptoom)behandeling, verpleging/verzorging en begeleiding

Huisarts

Tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur op werkdagen):

 • Belt tussen 12.00 en 14.00 uur 06-238 925 91 en krijgt rechtstreeks contact met voorwacht (verpleegkundig consulent)
 • Verwijst tussen 9.00 en 17.00 uur via ZorgDomein, Interne geneeskunde en Geriatrie, Overige
 • Neemt per mail contact op als verwijzer geen beschikking over ZorgDomein heeft: pat@zuyderland.nl


Beantwoording:

 • Krijgt dezelfde dag antwoord als de vraag tussen 9.00 en 14.00 uur is gesteld
 • Krijgt de volgende werkdag antwoord als de vraag na 14.00 uur is gesteld
 • Tussen 14.00 en 14.30 uur bespreekt de voorwacht de binnengekomen adviesvragen met de achterwacht


Triage:

 • De vraag wordt verhelderd
 • De vraag wordt beantwoord door de verpleegkundig consulent of de dienstdoende arts consulent: telefonisch of na een bedsideconsult (bij patiënt thuis in overleg)
 • De verpleegkundig consulent en de dienstdoende arts consulent beoordelen of de adviesvraag aanleiding is om patiënt opnieuw aan te melden voor MDO door criteria:
  - Enkelvoudige/meervoudige vraag
  - 1 of meerdere specialisten betrokken
  - Eenvoudige/complexe zorgsituatie


Buiten kantooruren (van 17.00 tot 23.00 uur op werkdagen of tijdens weekend en feestdagen van 9.00 tot 18.00 uur):

 • Belt 0900-725 54 86 of 0900-PALLIUM voor contact met de dienstdoende kaderarts palliatieve zorg van de regio Limburg Zuid-Oost Branbant. Dit telefoonnummer NIET doorgeven aan patiënten, het is alleen voor consultatie tussen zorgprofessionals
 • Ontvangt direct antwoord op vraag tijdens telefonisch consult

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: verpleegkundig consulent Oncologie/consulent palliatieve zorg E. van den Berken, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg E. Knapen
Revisiedatum: april 2020