Palliatieve zorg in noordwest Friesland

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspneu, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: het staken van vocht en toedienen van voeding, staken van behandeling(en), indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart

Door wie wordt u geadviseerd?

De consulent van het consultatieteam palliatieve zorg denkt met u mee en adviseert u (kosteloos). De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. De consulenten voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt

PTCF 24/7 bereikbaar 088-1232445

Palliatief Consultatie Team Friesland PCTF: 24/7 bereikbaar 088-1232445

 

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
De arts-consulent neemt uw consultvraag in behandeling. Na analyse van het probleem en eventueel overleg met verpleegkundig consulent wordt een advies opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat de verpleegkundig consulent voor een eventuele aanvulling op het advies later contact met u opneemt. Op een afgesproken tijdstip vindt een follow-up plaats om het gegeven advies te evalueren. 
Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice.
 

PAT bereikbaar binnen kantooruren 058-2863187

Palliatief Advies Team  (PAT)  bereikbaar binnen kantooruren 058-2863187

 

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. Ook kunnen patiënten en naasten contact opnemen met het PAT.
Werkwijze
De verpleegkundig consulent neemt uw consultvraag in behandeling. Na analyse van het probleem wordt een advies opgesteld in overleg met andere leden van het palliatief advies team. Ook bied het PAT de mogelijkheid  een patiënt met een palliatieve complexe zorgvraag multidisciplinair te bespreken met het vaste team en eventuele anderen die betrokken zijn bij de zorg. Dit overleg vindt elke donderdag plaats van 12.00 – 13.00 uur. De aanvraag daarvoor ontvangt het PAT graag minimaal een dag van tevoren.

Wie zijn de consulenten van het PAT?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die in het MCL en in de regio Noordwest Friesland werkzaam zijn en die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd in het PAT: verpleegkundig consulenten palliatieve zorg, Internistoncoloog, longoncoloog, geriater, anesthesioloog, geestelijk verzorger, huisartsconsulent, verpleegkundige specialistische thuiszorg, SOG.

Volledige werkafspraak

Klik hier voor de volledige werkafspraak