Poli Ontwikkelingsproblemen (deze poli is komen te vervallen per 01-08-2018)

Algemeen

Kinderen tot 18 jaar met complexe problematiek kunnen terecht op de Poli Ontwikkelingsproblemen. Dit ketenzorgproject heeft als doel om met een grote capaciteit snelle en kwalitatief goede diagnostiek te leveren.

Verwijscriteria

Kind heeft complexe gezondheids- en ontwikkelingproblemen.

Huisarts

 • Vraagt digitaal aan bij poli
 • Geeft vragenlijsten en antwoordenvelop mee aan ouders
 • Wordt via Edifact op de hoogte gesteld van het behandeladvies/vervolgtraject

Patiƫnt/Ouder

 • Vult de formulieren in (of laat dit doen) en stuurt deze naar de poli middels de antwoordenvelop
 • Wordt na ontvangst gebeld voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker. Deze afspraak vindt binnen 3 weken plaats
 • Doorloopt het gehele proces binnen 6 weken
 • Wordt (terug)verwezen naar huisarts, GGZ, kinderarts of revalidatiearts

Pedagogisch medewerker

 • Neemt bij niet ontvangen formulieren, eenmalig contact op met ouder en stelt de huisarts hiervan op de hoogte
 • Verzorgt het intakegesprek
 • Bespreekt patiënt in teambespreking
 • Stelt de huisarts via Edifact op de hoogte van het behandeladvies/vervolgtraject

Stroomdiagram