Posttraumatische knieklachten

Algemeen

De meeste knieletsels ontstaan tijdens sportbeoefening of bij activiteiten die niet aan werk of verkeer gerelateerd zijn. In het merendeel van de gevallen gaat het om een contusie of distorsie waarbij het natuurlijk beloop gunstig is en herstel binnen enkele weken tot 3 maanden optreedt.
Bij trauma’s met een grote inwerkende kracht neemt de kans op een bandruptuur of beschadiging van één of meerdere intra-articulaire structuren (menisci en/of kruisbanden) toe.

De werkafspraak behelst
Verkort verwijstraject voor patiënten met subacute traumatische knieproblemen waarbij:

 • consult orthopedisch chirurg;
 • röntgen diagnostiek;
 • op indicatie MRI diagnostiek;
 • op indicatie arthroscopie;

binnen een traject van 2-6 weken na verwijzing afgerond wordt.

Verwijscriteria

Patiënten met persisterende knieklachten na een trauma, zonder spoedindicatie:

 • posttraumatisch gezwollen knie;
 • verdenking  collateraal bandletsel;
 • verdenking kruisbandscheur;
 • verdenking meniscusletsel: beperking activiteit en/of recidiverende hydrops.

Spoed

Direct verwijzen (telefonisch=spoed) bij (sterke verdenking op):

 • (semi)Professionele sporters;
 • verdenking intra-articulaire fractuur;
 • ernstige instabiliteit bij gecombineerd bandletsel;
 • patellaluxatie;
 • slotstand van de knie.

Bellen met de dienstdoende orthopedisch chirurg via telefoonnummer 033-8508701.

Exclusiecriteria

Patiënten met degeneratieve knieklachten. 

Huisarts

Controleert de patiënt met traumatische knieklachten een aantal keer met een interval van 1 tot 2 weken.
Verwijst naar orthopedisch chirurg:

 • < 1 week bij forse haemartros en instabiliteit
 • na 1-2 weken bij vermoeden (kruis)bandletsel
 • na 2-6 weken bij vermoeden meniscuslaesie zonder tendens tot herstel

Info aan specialist

Verwijst via Zorgdomein, geeft Zorgdomeinnummer aan de patiënt mee en vermeldt in de brief:

 • (Mobiel) telefoonnummer van patiënt waarop bereikbaar op werkdagen tussen 8 en 16 uur
 • Vraagstelling
 • Anamnese: wanneer trauma en aard van het trauma? Eventueel ingezette therapie.
 • Eventueel verrichte Röntgendiagnostiek
 • Voorgeschiedenis: eerder knieproblemen? Operaties?
 • Medicatie (NB antistolling)

Traject in het ziekenhuis

Binnen 1 week na verwijzing afspraak orthopedisch chirurg.
Op indicatie MRI + uitslag bespreken door orthopedisch chirurg.
Zo nodig arthroscopie binnen 2 weken (na afspraak orthopedisch chirurg of na MRI uitslag).

Info aan patient

Wordt telefonisch opgeroepen door de poli orthopedie.

Orthopedisch chirurg

Stuurt brief via edifact naar huisarts binnen 1 week na poli bezoek.
Stuurt in geval van arthroscopie OK verslag via edifact binnen 1 dag naar huisarts.

Bron en samenstellers

Bron: NHG standaard Traumatische knieproblemen (Eerste herziening) (2010), Richtlijn Arthroscopie van de knie (NOV 2010), Richtlijn Voorste Kruisbandletsel (NOV 2011).
Deze werkafspraak is samengesteld door): M.H. Lunter, huisarts, C. Romeijn, huisarts, F.H. van der Velde, huisarts,
R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg (MeanderMC), M. Nix, radioloog (MeanderMC), I.C. Tchaoussoglou, huisarts (MCCE).
In okt 2018 Herzien door I.C. Tchaoussoglou en R.D.A. Gaasbeek