Priksters Zuyderland aanvraagprocedure voor vervanging assistente

Algemeen

MCC Omnes wil als diagnostisch centrum maximale service leveren aan haar huisartsen zonder kwaliteit en doelmatigheid uit het oog te verliezen. De nieuwe service van MCC Omnes, dat priksters van Zuyderland MC in de huisartspraktijken komen prikken (zonder dat er kosten aan de huisartsen worden doorberekend) in de regio Westelijke Mijnstreek en Echt ter vervanging van assistentes bij vakantie of ziekte is hier een voorbeeld van.

Verwijscriteria

Deze optie kan als een tijdelijke optie worden gekozen als vangnet voor langdurige uitval van één van de eigen assistenten. Voor kortdurende vervanging is er maatwerk vereist en worden de mogelijkheden samen bekeken.

NB: Bij deze invulling vervalt de declaratiemogelijkheid voor het bloedprikken bij de huisartsenpraktijk en zijn de kosten voor de patiënt iets hoger.

Huisartsenpraktijk (aanmeldformulier)

Aanvragen vanuit de praktijk kunnen met een aanmeldformulier worden ingediend bij Ben van Dael: b.vandael@zuyderland.nl  

Werkschema en –tijden (zie aanvraag voor de praktijk):

 • De praktijk is open van 08.00u tot 17:30u
 • Bloedprikken op de huisartsenpraktijk: dagen en tijden invullen op formulier bij aanmelding
 • De laborante is tijdig aanwezig op de huisartsenpraktijk

Praktijkmedewerker en laborante

Voordat de laborante aan het werk gaat is het raadzaam om de volgende werkinstructies en protocollen, zoals vastgelegd binnen de praktijk, te bespreken en gemaakte afspraken te volgen.

De eerste werkdag van de laborante wordt 10 minuten geblokt om kennis te maken:

 • Werkschema praktijkmedewerkers
 • Aanspreekpunt laborante; huisarts en/of doktersassistente
 • Invullen bloedprikken op de huisartsenpraktijk:
 • Orders worden aangemaakt op: bloedprikken huisartsenpraktijk door Zuyderland
 • Afspraken kunnen op 5 minuten staan
  • Nuchter-niet nuchter
  • Inleveren urines, afhandeling urines, bloedprikken (jaar)controles chronische zorgprogramma’s, spoedaanvragen
 • Agenda patiënten die genoteerd staan voor bloedprikken (uitgeprint)
 • Protocol UWI
 • Protocol overdracht uitslagen tijdens (ochtend) spreekuren
 • Werkinstructie Veilig Incident Melden

 

Toegang HIS/Cyberlab

 • De laborante heeft geen toegang tot het HIS.
 • Zij/hij heeft een eigen registratie en inlogcode voor Cyberlab en verwerkt zelfstandig de orders in Cyberlab.
 • De doktersassistente, cq huisarts verwerkt de contacten in het HIS. Er vindt GEEN declaratie plaats.

 

Overdracht/overleg patiëntenzorg

 • De laborante meldt aan doktersassistente bijzonderheden die hij/zij registreert. Deze worden door de doktersassistente vastgelegd in het HIS.
 • Via het HIS worden de openstaande vragen van huisartsen, assistentes en/of praktijkondersteuners uitgewisseld.

Samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: Werkgroep Kwaliteitsborging MCC Omnes

Revisiedatum: juli 2020