Prostaatonderzoek

Doelstelling

Bij een verhoogde PSA is er een verhoogde kans op de aanwezigheid van een prostaatcarcinoom. De prostaatwijzer zorgt voor een onderbouwde risico-inschatting. Dit stroomdiagram is een regionale invulling van landelijke afspraken.

Stroomdiagram

 

 

Verwijsindicaties

Voor PSA van 3 tot 10 volgt een aanvraag voor 'diagnostiek prostaatecho' via ZorgDomein. Deze is te vinden onder urologie-verhoogd PSA, maar ook onder beeldvormend-echo. Wanneer o.b.v. risico-inschatting een biopt wordt genomen wordt de patient overgenomen door de 2e lijn. Graag bij deze diagnostiek aanvraag aanvinken of directe doorverwijzing na constateren akkoord is.

De risico-inschatting vindt plaats o.b.v. de prostaatwijzer 3

PSA10 betekent doorverwijzen naar de uroloog. Dit mag via urologie-verhoogd PSA-PSA>10.

 

   

Bereikbaarheid

De poli urologie is bereikbaar voor huisartsen via: 077-3206833

Informatie en voorlichting patient

Via de website prostaatwijzer.nl is informatie voor de patient te vinden en waardevol om de patient op te attenderen voorafgaand aan een onderzoek. Klik hier voor algemene informatie of hier voor speficieke informatie over prostaatkanker screening.

https://www.thuisarts.nl/prostaatonderzoek/ik-wil-weten-of-onderzoek-naar-prostaatkanker-zinvol-is

 

Bronnen, auteurs en revisiedatum

Bronnen: www.prostaatwijzer.nl, thuisarts.nl, de NVU richtlijn, PRIAS studie Erasmus, ERSPC studie voor screening op prostaatkanker, screening for Prostate Cancer in a randomized European population, F.H. Schoder et al.

Auteurs: A. Meier, uroloog VieCuri, M. de Jong, uroloog VieCuri, K. van Wersch, huisarts.

Revisiedatum: december 2019