Psychiatrie - Diagnostiek , advies en behandeling

Algemeen

De psychiaters van Tergooi richten zich in toenemende mate op ziekenhuispsychiatrie en behandelen poliklinisch of in dagbehandeling patiënten met een stemmingsstoornis of angststoornis, met name  indien er somatische comorbiditeit is. Ook is er een behandelprogramma voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten ( SOLK).  

Poliklinische patienten kunnen door de huisarts verwezen worden voor diagnostiek en advies, of voor (tijdelijke) overname van de behandeling. 

Er wordt gestreefd de wachttijd tussen verwijzing en intake korter dan 3 weken te houden. 

De intake wordt meestal gedaan door een arts (niet) in opleiding tot specialist en een psychiater. Dit duurt 2 uur.  Als de intake alleen door een psychiater wordt gedaan duurt deze 1 uur. 

Verwijsvoorwaarden

Verdenking psychiatrische stoornis, met name angststoornis, somatoforme of stemmingsstoornis.

Uitsluitcriteria:

  • Jonger dan 18 jaar
  • Acute problematiek: dan is de crisisdienst van GGZ Centraal geindiceerd.
  • Primair persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, autisme, eetstoornis of verslaving.

Huisarts

Verwijst via ZorgDomein : GGZ/jeugdzorg > volwassenen ( 18-65 jaar) /ouderen >  Angst/ somatoform/ stemming/ psychose of overig.

Vermeldt in de brief hoe beschikbaar te zijn voor overleg.

Legt aan de patient uit dat een direct betrokkene van harte welkom is bij de intake voor een eventuele heteroanamnese. 

Overlegt eventueel telefonisch met de dienstdoende psychiater:  zie " Telefoonnummers"

Patiƫnt

Wordt opgeroepen en krijgt een vragenlijst toegestuurd .

Neemt bij voorkeur een direct betrokkene mee naar het intakeconsult.

De intake wordt besproken in het wekelijks intakeoverleg waarna een vervolgafspraak plaats vindt. Zie "Specialist".

Specialist

Streeft ernaar de patient binnen twee weken te zien.

Overlegt telefonisch met de verwijzer als nav de verwijzing blijkt dat direct nader onderzoek, snelle doorverwijzing of behandeling nodig is.

Stuurt schriftelijk een bericht naar de patiënt en naar de huisarts met de datum voor de geplande intake.

Neemt telefonisc of schrifelijk contact op met de verwijzer indien de patiënt niet op de intake verschijnt.

Bespreekt de intake tijdens het wekelijkse intakeoverleg. Hierbij zijn aanwezig: psychiaters, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Tijdens dit overleg wordt besloten of de patient in Tergooi behandeld kan worden en afhankelijk van dit besluit wordt een eerste voorstel voor een behandelplan gemaakt.

Tijdens een volgende afspraak wordt de diagnose en een voorstel voor behandeling met de patiënt besproken. De huisarts wordt hierover binnen 2 weken bericht.

Indien er geen diagnose gesteld kan worden of geen behandeling aangeboden kan worden wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts met een advies.

 

Telefoonnummers

Bij voorkeur contact via het  Secretariaat Psychiatrie  T 088-7531320

DD Psychiater T 088-7535642/ 5643
 

Polikliniek Psychiatrie T 088-7531325

Uitgave

Oktober 2010

Herziene versie: November 2019

Leden werkgroep

H.D. Sierink, psychiater
M. Klein Gebbink, psychiater
D. De Jong, huisarts Hilversum
C.P. Van Lidth de Jeude, Medisch Coördinator

Herziene versie;

H. Welie, psychiater Tergooi

A. Hertogh, kaderhuisarts GGZ

M.D.A.Pupping , huisarts, medisch coördinator MCC