Rode CITO envelop

Algemeen

Zuyderland Medisch Centrum heeft inmiddels nieuwe rode CITO enveloppen in gebruik genomen. Gezien de meldingen die de afgelopen periode vanuit de praktijk binnen zijn gekomen, is besloten tot een nieuwe werkwijze. We hopen op deze manier beter zichtbaar te maken dat er een CITO aanvraag loopt.

 

Huisartsenpraktijk

Voorheen was elke transportbox standaard voorzien van een rode ‘Cito’-envelop. Als deze in de huisartsenpraktijk met materiaal wordt gevuld, neemt het laboratorium deze met voorrang in behandeling. De nieuwe rode envelop zit niet meer standaard in de transportbox. Bij een CITO aanvraag dient deze envelop door huisarts/assistente met materiaal in de box geplaatst te worden.

De werkwijze:

  • De huisartsenpraktijk heeft de rode enveloppen op voorraad
  • Bij een CITO-aanvraag gaat het aan te leveren materiaal (buisjes) in de rode envelop
  • Deze wordt boven op de materialen in de box geplaatst
  • Binnen Zuyderland wordt de envelop met voorrang behandeld

 

Let op! Bij de start in juli hebben alle praktijken via de chauffeurs een pakketje rode enveloppen (50st) aangeleverd gekregen. De envelop is voor eenmalig gebruik. Dat betekent dat de praktijk deze op voorraad moet hebben. Bestelling kan via de webshop van Meditta, www.meditta.nl.

Laboratorium

Binnen Zuyderland wordt de envelop met voorrang behandeld als deze boven op de materialen in de box geplaatst is bij de huisartsenpraktijk.

Samensteller, revisiedatum

Samensteller: Jeanne Krikke als lid van werkgroep Kwaliteitsborging Lab, in overleg met Laboratorium Zuyderland.

Revisiedatum: juli 2018.