Rugdag

Algemeen

Vanaf 1 april 2019 kunnen patienten met een verdenking op een radiculair syndroom verwezen worden naar de Combinatieafspraak Rugpoli , poli neurologie, balie 14,  Tergooi lokatie Blaricum.

Naast anamnese en neurologisch onderzoek wordt direct een MRI -LWK verricht, gevolgd door een gesprek waarin de uitslag van de onderzoeken wordt besproken en een behandeladvies gegeven wordt. 

Het gaat hierbij om patiënten  met een lumbosacraal radiculair syndroom of neurogene claudicatio met een verdenking op een HNP of kanaalstenose.

Het gehele consult inclusief MRI, neurologisch onderzoek en uitslag duurt ongeveer 3 uur. 

NHG richtlijn 2015: 

Operatieve behandeling bij onvoldoende verbetering van de klachten na circa twaalf weken leidt tot een sneller herstel dan een in opzet voortgezette conservatieve behandeling. Na een jaar is er geen verschil in effectiviteit tussen de twee behandelopties.

Verwijsvoorwaarden

Radiculaire klachten van lumbosacrale origine of neurogene claudicatio met een verdenking op een HNP of kanaalstenose..

Langer bestaand dan 4- 6  weken, eventueel korter bij onbeheersbare pijn.

Mobiele patiënt. 

Geen rugoperatie in VG 

Geen contra-indicatie voor MRI zoals adipositas, pacemaker, hartklep, pompsysteem, overige implantaten, clips intracranieel, metaalsplinter, claustrofobie .

Indien contraindicaties voor MRI  aanwezig dan regulier verwijzen.

Zie;  https://www.tergooi.nl/patienteninformatie/mri-onderzoek/

Spoedverwijzing

Bij verdenking cauda-equinasyndroom of ernstige parese met spoed verwijzen naar dienstdoende neuroloog. Tel:  088- 753 5647

Huisarts

Bespreekt de verwijsvoorwaarden met de patiënt en verwijst regulier bij contra indicaties voor een MRI.

Verwijst via Zorgdomein : Neurologie >  Radiculair syndroom >  Combinatieafspraak Rugpoli 

Vermeldt aan specialist:

  • Vraagstelling
  • Relevante informatie
  • Actuele medicatie

Patiƫnt

Zorgt dat juiste emailadres en mobiel telefoonnummer bekend zijn bij verwijzer voor digitale verwijzing.

Ontvangt na verwijzing per post informatie over tijd en plaats en een folder over het MRI onderzoek.

Onderzoek vindt plaats op polikliniek Neurologie ,balie 14, Tergooi lokatie Blaricum

 

Specialist

De dienstdoende neuroloog  is bereikbaar op 088- 753 5647 

Stuurt op de dag van het bezoek aan de rugpoli een retourbericht naar de huisarts met de bevindingen en diagnose.

Verwijst zo nodig naar neurochirurg.

Laatste uitgave

Eerst versie oktober 2012

Herziene versie april 2019

Leden werkgroep

 

2012: J.R. De Kruijk, neuroloog, C.P. Van Lidth de Jeude, Medisch Coördinator

2019: S. Staekenborg, neuroloog, M. Pupping, Medisch Coördinator