Schouder Elleboog Centrum (SEC)

Algemeen

Het schouder en elleboogcentrum (SEC) is gericht op chronische en acute schouder- en elleboogklachten. Uniek aan het centrum is de multidisciplinaire behandeling door orthopeden met een schouder en elleboog super specialisatie, fysiotherapeuten met schouder en elleboog specialisatie van Fysioholland Tergooi, de traumachirurgen en de radiologen. De meeste patiënten krijgen binnen een dag een diagnose en er wordt dezelfde dag een beleid voorgesteld.

De kosten voor de fysiotherapeut zijn (nog) niet in de DBC opgenomen en komen dus voor eigen rekening van de patient, het verdient aanbeveling van te voren de ziektekostenpolis hiervoor te raadplegen.

Verwijsvoorwaarden

Het volledige scala aan patiënten met schouder en/of elleboogklachten waarbij de huisarts een indicatie heeft afgegeven voor een orthopedisch consult (incl. trauma).

Huisarts

De huisarts kan de patiënt doorverwijzen, bij voorkeur via ZorgDomein> orthopedie > gewrichtsaandoeningen > elleboog of > schouder.
Voor spoed patiënten graag eerst telefonisch contact opnemen via 088 7531270 en daarna  verwijsbrief via ZorgDomein.
Mocht er eerder beleid zijn gemaakt voor de klachten van de patiënt dan graag het eerdere beleid vermelden.

 

Patiƫnt

Voor het maken van de afspraak kan de patiënt bellen met de polikliniek via 088 7531270.  Spoed patiënten kunnen binnen een week terecht en voor reguliere afspraken wordt een toegangstijd van 2 weken nagestreefd.

De patiënt wordt gezien door een orthopeed met schouder en elleboog super specialisatie en vaak ook door een fysiotherapeut  met schouder en elleboog specialisatie van Fysioholland Tergooi en/of een arts assistent. Op indicatie kan de patiënt naast een röntgenfoto op dezelfde dag nog een echo en/of MRI krijgen. Dit betekent dat de meeste patiënten binnen een dag een diagnose hebben en een beleid kan worden voorgesteld. De traumatologie patiënten worden op het SEC samen met traumatologen gezien. Maandelijks op dinsdagavond is een specifiek avondspreekuur gepland i.s.m. De Hoogstraat voor de complexe schouder en elleboog casuïstiek. Tijdens dit spreekuur zijn een orthopeed, fysiotherapeut met schouderspecialisatie en een revalidatiearts aanwezig.

De kosten voor de fysiotherapeut zijn (nog) niet in de DBC opgenomen en komen dus voor eigen rekening van de patient, het verdient aanbeveling van te voren de ziektekostenpolis hiervoor te raadplegen.

Het centrum is goed toegankelijk voor minder mobiele patiënten.

Specialist

Op basis van de onderzoeken wordt een diagnose bepaald en de eventuele behandelmogelijkheden besproken. Er wordt door de orthopeed een voorstel gedaan voor beleid en in overleg met de patiënt wordt het beleid afgesproken. De huisarts krijgt dezelfde dag een terugkoppeling via een brief via edifact. Als een patiënt opgenomen is geweest wordt op de dag van ontslag een ontslagbrief naar de huisarts verstuurd met alle relevante informatie. Alle brieven zijn voorzien met gegevens over het aanspreekpunt en contactgegevens.

Laatste Uitgave

augustus 2017

Leden Werkgroep

Marianne Pupping (medisch coördinator MCC Gooi en Vechtstreek)
Maarten de Vos (orthopeed)
Christiaan van Hienen (afdelingsmanager Orthopedie)