Schouderklachten

Algemeen

Het aanvragen van beeldvormende diagnostiek bij schouderklachten is alleen zinvol na een trauma of bij persisterende klachten ondanks adequate conservatieve behandeling (medicatie, injectie, fysiotherapie). De keuze tussen een echografie of röntgenfoto is afhankelijk van een aantal factoren, waarvoor we u verwijzen naar het stroomdiagram “Beeldvormende diagnostiek van Schouderklachten”.


Behandeling na het echografieverslag
In de bijlage “Echografische diagnosen: stappenplan subacromiale diagnosen” treft u een stappenplan aan voor de behandeling van de meest voorkomende echografisch vastgestelde subacromiale diagnosen.

Verwijscriteria

Echografische diagnosen: stappenplan subacromiale diagnosen

  • In de tabel “Echografische diagnosen: stappenplan subacromiale diagnosen” treft u een stappenplan aan voor de behandeling van de meest voorkomende echografisch vastgestelde subacromiale diagnosen
  • Indien er echografisch geen afwijkingen worden gezien, kunt u de patiënt het beste blijven behandelen conform de NHG-standaard Schouderklachten
  • Indien er echografisch meerdere diagnosen worden gesteld, kunt u het beste de meest relevante diagnose(n) behandelen
  • De oorzaken van deze aandoeningen kunnen onderverdeeld worden in intrinsieke factoren, zoals degeneratieve veranderingen, en extrinsieke factoren zoals impingement, instabiliteit en traumata
  • Het is van belang om bijkomende factoren, zoals nekklachten en scapula dyskinesie, te onderkennen en laten behandelen door een fysiotherapeut, omdat deze factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van de klachten
  • Bij een verwijzing naar de fysiotherapeut wordt geadviseerd om in de verwijsbrief te vermelden dat de patiënt behandeld dient te worden conform de richtlijn voor fysiotherapeuten (conform het Evidence Based Statement subacromiale klachten van de KNGF)

Huisarts

  • Bekijkt of er sprake is van een trauma
  • Bij geen trauma: als er geen behandeling gedurende 6 tot 12 weken is conform de NHG-standaard (pijnstilling/injectie/fysiotherapie), wordt deze behandeling in gang gezet. Bij aanhoudende klachten wordt de beeldvorming in gang gezet. Als de NHG-standaard behandeling wel is ingezet, wordt de beeldvorming in gang gezet. Vervolgens wordt bij glenohumoraal probleem een X-schouder aangevraagd. Bij subacromiaal én een leeftijd tussen de 40 en 70 jaar wordt een echografie aangevraagd (de meerderheid van patiënten < 40 jaar heeft geen echografisch aantoonbare afwijking. Bij patiënten > 70 jaar heeft de uitslag van de echografie geen therapeutische consequenties, degeneratieve rupturen worden niet gehecht)
  • Bij trauma aanvragen X-schouder, bij fractuur wordt verwezen. Bij geen fractuur en aanhoudende klachten wordt een echografie aangevraagd

Patiƫnt

  • Patiënt belt voor een afspraak bij de radiologie

Stroomdiagram