Slaap-Waak Centrum | Slaapstoornissen

Algemeen

Slaap- en/of waakstoornissen kennen velerlei oorzaken en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven. Het vormt, afhankelijk van de ernst, een belangrijke risicofactor voor somatische aandoeningen zoals metabool syndroom, hart- en vaatziekten en CVA.

De werkafspraak behelst:

 • Verwijzing Meander Slaap Waak Centrum
 • Verwijzing (POH) GGZ

Verwijscriteria

Patiënten met verdenking:

 • Insomnie
 • Slaapgerelateerde ademhalingsstoornis
 • Overmatige slaperigheid overdag
 • Circadiane ritme stoornis
 • Parasomnie
 • Rusteloze benen
 • Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen

Exclusiecriteria

 • Slaapstoornissen op basis van psychiatrische of psychosomatische factoren
 • Verslaving aan slaapmiddelen
Deze patiënten kunnen afhankelijk van de expertise verwezen worden naar POH-GGZ of andere deskundigen op gebied van slaap.
Zie voor een actueel overzicht sociale kaart Eemvitaal.
 

Huisarts: voorbereiding

 • Laboratorium: zo nodig in kader van vermoeidheid

Info aan de specialist

Verwijsbrief via Zorgdomein (Zorgdomeinnummer aan de patiënt meegeven) en vermelding in de brief:

 • Anamnese:
  • Snurkt de patiënt? 
  • Zijn er ademstops bemerkt door patiënt, partner of familie?
  • Is er overmatige slaperigheid overdag?
  • Zijn er ernstige cardiale klachten?
  • Omschrijving van andere slaap gerelateerde klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Medicatie
 • Vraagstelling

Traject in het ziekenhuis

Afhankelijk van de vraagstelling onderzoekt de KNO-arts, de neuroloog of de longarts de patiënt.

Patiƫnt

Wordt opgeroepen vanuit Meander zodra de (Zorgdomein) verwijsbrief aanwezig is.

Specialist

Stuurt brief met diagnose en behandeladvies direct na uitslag van aanvullend onderzoek (in de meeste gevallen na 2e poli bezoek) naar de huisarts.

Bron en samenstellers

Bron: NHG standaard slaapmiddelen en slaapproblemen uit 2014

Deze werkafspraak is samengesteld door: A.A.F.M. Hertogh, kaderhuisarts GGZ i.o. (Huisartsen Eemland Zorg), H. Groeneweg, Zorgprogramma coördinator GGZ en Slaapstraat (Huisartsen Eemland Zorg), J.B.S. Boringa, neuroloog/somnoloog (MeanderMC), I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE