Spirometrie

Algemeen

Binnen het zorgprogramma DBC COPD is onderzoek met een spirometer onderdeel van screening en diagnostiek. Waar nodig vindt ondersteuning bij het interpreteren van de uitslag plaats door de expertisegroep COPD in de eerstelijn. Spirometriemeetgegevens kunnen door Welch Allyn spirometers digitaal worden verstuurd voor een expert opinion of ter ondersteuning van de verwijzing. Dit is alleen mogelijk voor gecertificeerde praktijken en POH'ers en geldt alleen voor die patiënten die niet in de DBC COPD opgenomen zijn. De Welch Allyn spirometer kan voor een periode van 3 jaar via MCC Omnes worden geleaset.

Huisarts

 • Zorgt ervoor dat de praktijk:
- Beschikt over een DSL-verbinding
- Minimaal met Windows XP werkt
- Deelneemt aan het zorgprogramma COPD van Meditta
 • Kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur een second opinion van een spirometrie aanvragen, mits over de juiste Welch Allyn-apparatuur wordt beschikt en het een patiënt betreft die niet opgenomen is in de DBC COPD

Verwijscriteria

Bij twijfel over de uitslag kan een second opinion worden aangevraagd:

 1. Als de patiënt deelneemt aan het Zorgprogramma COPD, dient het protocol Zorgprogramma COPD van Meditta gevolgd te worden, waarna een second opinion via de Consultatiefunctie van Care-sharing (Expertteam) kan worden aangevraagd
 2. Als de patiënt niet deelneemt aan het Zorgprogramma COPD, kan een second opinion digitaal worden aangevraagd bij Longgeneeskunde. Voorwaarde hiervoor is dat de POH'er en de praktijk gecertificeerd zijn. In de aanvraag kan de huisarts of POH'er aangeven:
  - Relevante voorgeschiedenis
  - Roken ja/nee. Aantal pakjes per jaar
  - Cardiopulmonale medicatie
  - Vraagstelling

Longarts

 • Beoordeeld de spirometrie vóór 13.00 uur (bij ontvangst in de ochtend) of vóór 16.30 uur (bij ontvangst in de middag) 
 • Stuurt een Edifact-bericht met conclusie en advies aan de huisarts

Stroomdiagram

Open hier het Stroomdiagram Spirometrie.