Spirometrie op de longfunctieafdeling

Algemeen

Bij de diagnostiek en het vervolg van astma en COPD speelt spirometrie een centrale rol. Als de huisarts twijfelt aan de diagnose of aan de spirometrie in de eigen praktijk, dan is spirometrie op de longfunctieafdeling aangewezen.

Verwijsvoorwaarden

Verdenking astma en/of COPD.
Leeftijd > 16 jaar.
Niet voor patiënten met ‘onbegrepen dyspnoe‘*.

* Bij onbegrepen dyspnoe blijkt er nogal eens sprake te zijn van maligniteiten en atypische infecties. Deze patiënten verwijzen naar de polikliniek.

Huisarts

Via ZorgDomein of vult aanvraagformulier (print) met de vereiste gegevens en vraagstelling in.
Geeft Patiënteninformatie ‘Longfunctieonderzoek’ mee.

Patiƫnt

Patiënt wordt gebeld door de functieafdeling voor een afspraak:

Stopt 8 uur voor onderzoek met kortwerkende bètamimetica (lang werkende 48 uur tevoren).
Neemt aanvraagformulier mee naar longfunctieafdeling.

Specialist

Stuurt verslag plus advies < 1 week naar huisarts.

Aanleveren info

Bij voorkeur via ZorgDomein.

Laatste uitgave

december 2016

Leden werkgroep

K. Liesker, longarts
Mevrouw S.C.A.M. Hiep - Van Casteren, longarts
A.H.Bollongino, Medisch Coördinator