Teleconsult dermatologie

Algemeen

Het teleconsult dermatologie is een vorm van anderhalvelijnszorg en is per 1 april 2017 beschikbaar. De huisarts vraagt digitaal een advies over diagnose en beleid aan de dermatoloog met een terugkoppeltijd van maximaal 2 werkdagen (48 uur).

MCC Omnes is inkoper teleconsultatie en bewaakt in deze de kwaliteit en kosten. Heeft u vragen, klachten of suggesties meld dit dan altijd via zorgdomein@mcc-omnes.nl of bel MCC Omnes via 046-4571130.
 

Verwijscritieria

 • U verwacht een ziekenhuisverwijzing te voorkomen
 • U twijfelt over de behandeling en vraagt een behandeladvies
 • Leereffect: terugkoppeling dermatoloog geeft kennis voor uw hele patiëntenpopulatie
 • NOOIT voor een (verdenking) melanoom of gepigmenteerde huidafwijking
 • NOOIT spoed aanvragen, deze kunnen dezelfde dag door de dermatoloog gezien worden

Huisarts

 
 • Maak een goede foto met de door MCC Omnes verstrekte camera
 • Adequate beschrijving huidafwijking/dermatose
 • Vermeld alle reeds ingestelde (orale en/of lokale) behandelingen
 • Vermeld in uw verwijsbrief onderstaande punten:
 • de duur van de klachten
 • atopie
 • pijnklachten
 • klachten m.b.t. branderigheid
 • of er sprake is van jeuk
 • de lokalisatie
 • Licht de patiënt voor via het patiëntbericht in ZorgDomein:
  • Geen eigen risico
  • Geen reis naar het ziekenhuis, maar specialist kijkt wel mee
  • Gegevens patiënt gaan naar een dermatoloog van Zuyderland, dus zijn/haar gegevens komen ook in het ziekenhuisregistratiesysteem
 • Teleconsultatie is in ZorgDomein te vinden onder alle indicaties waarvoor een teleconsult mag/kan worden ingestuurd
 
Financiële vergoeding: alle teleconsulten dermatologie aangevraagd bij Zuyderland MC, locatie Sittard-Geleen, worden per kwartaal aan u betaald door MCC Omnes.

In verband met privacy:
 • Laat toestel niet slingeren (diefstal)
 • Maak de geheugenkaart regelmatig leeg
 • Geen privégebruik
 • U bent verantwoordelijk/aanspraklijk voor verlies van privacy gevoelige gegevens

Patiƫnt

Wat is een teledermatologie consult en hoe verloopt het?
Bij een teledermatologie consult vraagt de huisarts een advies over uw behandeltraject aan de dermatoloog o.b.v. elektronische informatie uit uw patiëntdossier en enkele foto’s. U wordt niet gezien door de dermatoloog. De dermatoloog bekijkt de elektronische informatie en verstuurt de bevindingen, conclusies en behandeladviezen digitaal naar de huisarts. Uw gegevens komen dus in het registratiesysteem van de dermatoloog (Zuyderland) De huisarts kan u dan zelf behandelen of alsnog verwijzen voor een consult bij de dermatoloog in het ziekenhuis.

Wanneer wordt een teleconsultatie dermatologie ingezet:

 • Uw huisarts vraagt bij twijfel over diagnose en/of behandeling advies bij de dermatoloog (huidarts). De dermatoloog kijkt elektronisch mee zonder u te zien in zijn spreekuur.
 • De huisarts schat in dat op deze wijze een ziekenhuisverwijzing voorkomen kan worden. 

Meerwaarde voor u van een teledermatologie consult:
 • U krijgt duidelijkheid over uw behandeltraject van de klacht waarmee u zich meldde bij de huisarts
 • De kosten van een teledermatologie consult worden NIET uit uw eigen risico betaald. Dit is wel het geval bij een verwijzing naar de dermatoloog in het ziekenhuis
 • U bespaart de reistijd naar het ziekenhuis

Dermatoloog

 • Binnen 2 werkdagen antwoord via edifact
 • In het antwoordformulier worden minimaal onderstaande onderwerpen beschreven:
  • Dermatose
  • DDD
  • motivatie
  • beleid

Stroomdiagram

Bron, samenstellers en revisiedatum

Samenstellers: MCC Omnes en dermatologen en RVE Zuyderland Medisch Centrum
Revisiedatum: maart 2019