Teledermatologie

Richtlijnen teledermatologie ziekenhuis Bethesda

 • Op dit moment wordt gewerkt met 2 aanbieders
     Ksyos, www.ksyos.org
     teleMC , voorheen tccn, www.telemc.nl
 • Foto’s voor dermatologie Bethesda worden op dit moment beoordeeld door G. Spijker.
 • In principe in 1 werkdag beantwoord
 • Welke aandoeningen zijn geschikt?
    > Met name inflammatoire dermatosen zijn geschikt.  Vaak blijven aantal diagnosen mogelijk. Diagnose en adviezen zijn minder zeker dan een gewoon
    consult
     > Bij huidtumoren: overweeg huidbiopt ipv teleconsultatie (zie ook werkafspraak huidtumoren).
 • Gepigmenteerde laesies zijn niet geschikt, met name vanwege de mogelijkheid van een melanoom. De kwaliteit van teledermatologie is dan niet voldoende (ontbreken dermatoscopie; in foto vaak minder detail; ontbreken palpatie).
 • Overzichtsfoto plus  2 à 3 detailfoto’s
    > Detailfotos voldoende scherp (gebruik macrostand, en controleer de foto door bij het bekijken van de opname in te zoomen op de afwijking)
    > Liefst daglicht, liever niet geflitst; liefst egaal belicht (niet te scherpe contrasten)
    > Volg eventueel een cursus via de aanbieder van teledermatologie of huisartsennascholing
 • Relevante anamnestische gegevens meesturen, vooral:
    > Jeuk:  erg / enigszins / af en toe / niet
    > Beloop over de tijd. Bijvoorbeeld: geleidelijk toenemend;  ineens ontstaan; wisselend toe-/afname; aanvalsgewijs
    > Ingesteld therapie, en effect daarvan