Transmuraal palliatief team

Doelstelling

Kwaliteit van zorg voor palliatieve patiënten in de regio Noord-Limburg verbeteren, middels het verlenen van consultatie, deskundigheidsbevordering en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door een transmuraal team, ter advies en ondersteuning aan professionele zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening in de palliatieve fase.

Het Transmuraal Palliatief Team

Het Transmuraal Palliatief team bestaat uit verpleegkundig- en medisch consulenten die intra- en/ of extramuraal werkzaam zijn (medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en (oncologie)verpleegkundigen). De verpleegkundigen verrichten de voorwacht en overleggen met de dienstdoenend arts van het Transmuraal Palliatief Team. 
Het werkveld wordt gevormd door volwassen palliatieve patiënten in Noord-Limburg; zowel 2e als 1e lijn.

Werkwijze

Bij vragen over een patiënt in de palliatieve fase kunt u terecht bij het consultatieteam palliatieve zorg. Denk hierbij aan vragen over: symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma's, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg en spirituele en zingevingproblemen.

U krijgt een verpleegkundige of arts uit uw regio aan de lijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en zelf werkzaam in het ziekenhuis, verpleeghuis, thuissituatie of hospice. Deze consultent denkt met u mee maar neemt de zorg niet over. De consultent baseert het advies op de landelijke richtlijnen. Ooh heeft de consultent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundige specialisten, psychosociale en spirituele zorgverleners. 
De consulent bespreekt de vraag multidisciplinair en belt u terug met het advies. Binnen 1 werkdag ontvangt u het advies ook per mail.
 

Contact

Op werkdagen tussen 8:30-17:00 is het Transmuraal Palliatief Team Noord Limburg bereikbaar op telefoonnummer: 0615414237 
Buiten deze uren is 7 dagen per week (24 uur per dag) het consultatieteam palliatieve zorg van het IKNL bereikbaar via telefoonnummer: 0900 2971616

Website Palliatieve Zorg Limburg

Netwerken Palliatieve Zorg Limburg

Op deze site vindt u informatie over palliatieve zorg in Limburg. Informatie voor patienten en naasten, voor hulpverleners en met een sociale kaart van aanbieders.

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: zorgmodule palliatieve zorg, SONCOS-normen, www.pallialine.nl

Auteurs: Marian Kessels

Revisiedatum: 20 november 2019