Transmuraal palliatief team

Doelstelling

Kwaliteit van zorg voor palliatieve patiënten in de regio Noord-Limburg verbeteren, middels het verlenen van consultatie, deskundigheidsbevordering en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door een transmuraal team, ter advies en ondersteuning aan professionele zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening in de palliatieve fase.

Het Transmuraal Palliatief Team

Het Transmuraal Palliatief team bestaat uit verpleegkundig- en medisch consulenten die intra- en/ of extramuraal werkzaam zijn (medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en (oncologie)verpleegkundigen). De verpleegkundigen verrichten de voorwacht en overleggen met de dienstdoenend arts van het Transmuraal Palliatief Team. 
Het werkveld wordt gevormd door volwassen palliatieve patiënten in Noord-Limburg; zowel 2e als 1e lijn.

Werkwijze

Bij vragen over een patiënt in de palliatieve fase kunt u terecht bij het consultatieteam palliatieve zorg. Denk hierbij aan vragen over: symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma's, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg en spirituele en zingevingproblemen.

U krijgt een verpleegkundige of arts uit uw regio aan de lijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en zelf werkzaam in het ziekenhuis, verpleeghuis, thuissituatie of hospice. Deze consultent denkt met u mee maar neemt de zorg niet over. De consultent baseert het advies op de landelijke richtlijnen. Ooh heeft de consultent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundige specialisten, psychosociale en spirituele zorgverleners. 
De consulent bespreekt de vraag multidisciplinair en belt u terug met het advies. Binnen 1 werkdag ontvangt u het advies ook per mail.
 

Contact

Op werkdagen tussen 8:30-17:00 is het Transmuraal Palliatief Team Noord Limburg bereikbaar op telefoonnummer: 0615414237 
Buiten deze uren is 7 dagen per week (24 uur per dag) het consultatieteam palliatieve zorg van het IKNL bereikbaar via telefoonnummer: 0900 2971616

Informatie Palliatieve Zorg Limburg

Op deze site vindt u informatie over palliatieve zorg in Limburg. Informatie voor patienten en naasten, voor hulpverleners en met een sociale kaart van aanbieders: https://www.palliatievezorglimburg.nl

Deze link verwijst rechstreeks naar het informatieboekje van het netwerk 'Ongeneeslijk, hoe nu verder'. In dit informatieboekje staat algemene informatie over de palliatieve en terminale fase en er is een sociale kaart in opgenomen.

 

 

PalliArts app

PalliArts; de app met informatie over palliatieve zorg

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg en is te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Regionale informatie
Via de app is informatie beschikbaar over het zorgaanbod in regio Gooi en Vechtstreek. Alle aangesloten organisaties bij het netwerk worden vermeld, maar ook (regionale) consultatieteams, de SCEN arts, gemeenten en andere aanbieders die een rol spelen bij palliatieve zorg. Vanuit de app kunnen deze organisaties rechtstreeks gebeld worden.


Informatie andere regio's
U kunt eenvoudig adressen, telefoonnummers en vrije hospice bedden uit een andere regio in Nederland opvragen door onderin het scherm de betreffende regio te kiezen.
 

Landelijke informatie
IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op www.pallialine.nl staan en het formularium. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. Deze consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts.

Gratis direct downloaden
De app is gratis te downloaden voor zowel iOS als Android.
Heeft u een iPhone en/of iPad? Download PalliArts dan in de App Store
Heeft u een Android-telefoon of tablet? Download PalliArts dan via Google Playstore

Voor meer informatie zie: https://www.pallialine.nl

Bronnen, auteurs, revisiedatum

Bronnen: zorgmodule palliatieve zorg, SONCOS-normen, www.pallialine.nl

Auteurs: Marian Kessels

Revisiedatum: 20 november 2020