Urineretentie man

Algemeen

Het herstel van de blaas na een urineretentie is afhankelijk van verschillende factoren: bij een urineretentie van meer 1500 ml is de blaaswand zo ver opgerekt dat deze veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Daarnaast is de prognose slechter indien de urineretentie langzamerhand is ontstaan en nauwelijks klachten geeft.
Bij een urine retentie >1500 ml  is telefonisch overleg met de dienstdoend uroloog nodig om de kans op een poly-urische fase in te schatten. Dit is een fase waarin de patiënt extreem veel gaat plassen waardoor uitdroging en electrolytstoornissen dreigen.

Verwijscriteria

Een man met urineretentie die gekatheteriseerd is en de urineretentie is:

  • < 750 ml: plaats een CAD en houdt deze 48 uur in situ gehouden en start een alfablocker. Verwijder de CAD de volgende ochtend. Breng, indien er om 15.00 u. nog geen mictie is, wordt opnieuw een CAD in en verwijs via Zorgdomein.
  • > 750 ml <1500 ml: Plaats een siliconen CAD CH 16 of 18 en verwijs via zorgdomein (afspraak binnen 14 dagen).
  • > 1500 ml: telefonisch overleg met de dienstdoende uroloog over de toegangstijd: 033-8508701. Deze wordt langer dan 2 weken.

Huisarts

Verwijst via Zorgdomein en overlegt telefonisch bij een retentie > 1500 ml en vermeldt in brief:

  • Hoeveelheid retentie, klachten, wijze en snelheid van ontstaan van de urineretentie.
  • Voorgeschiedenis
  • Medicatie

Info aan patient

  • Katheter blijft zitten tot na het onderzoek uroloog
  • Hoeveelheid retentie bepaalt wanneer afspraak met uroloog zinvol is

Uroloog

Brief binnen 3 weken na afronding onderzoek met vermelding van het verdere beleid. Indien medicatie is gestart dan wordt de duur hiervan vermeld in het retourbericht.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: dr. A.P.Lont, urologie (MeanderMC), R. Verkaaik, huisarts, W.Koch, huisarts, D.J.M. Smits-de Vries huisarts en L.J. Meijer, huisarts (MCCE).
​​​​​​​Opnieuw beoordeeld en vastgesteld, maart 2018.