Urinesteenlijden

Algemeen

Werkafspraak voor verwijzing van patiënten met verdenking urinesteenlijden.

Verwijscriteria

Patiënten met verdenking urinesteenlijden:

  •  koliekachtige pijnklachten in flank of onderbuikspijn met erythrocyturie.

Spoed

Verwijzen indien er tevens sprake is van één van de volgende criteria:

  • Onvoldoende reactie op pijnstilling
  • Koorts. In dit geval direct insturen zonder aanvullend onderzoek
  • Peritoneale prikkeling
  • Functionele mononier in combinatie met verdenking steen

Regulier/postacute fase

Verwijzen indien er tevens sprake is van één van de volgende criteria:

  • Verdenking steen maar op de echo en X-BOZ geen steen te zien
  • Steen op X-BOZ en/of echo met forse hydronefrose of grote steen met matige passagekans (telefonisch overleg uroloog over de mate van dilatatie en de daarbij behorende kans op spontane lozing)
  • Persisterende erythrocyturie (in het sediment) na steenepisode (vanaf ongeveer 8 weken later)

Huisarts

Spoed: belt met de dienstdoende uroloog via 033-8505050 en maakt verwijzing in Zorgdomein
Regulier: verwijzing via Zorgdomein

Info aan de specialist

Aard en duur van klachten, medicatie (in het bijzonder bloedverdunners).
Uitslag urineonderzoek en, indien van toepassing, verslag van ander aanvullend onderzoek (echo en X-BOZ en kreatinine).

Info aan de patient

Verdere analyse zal worden gedaan op de poli urologie. Aan de hand daarvan wordt het verdere beleid bepaald.

Uroloog

Informeert huisarts schriftelijk binnen 1 week en treedt zo nodig in overleg.

NB

X-BOZ en echo zijn initieel voldoende richtinggevend. Een CT-scan in de 1e lijn wordt ontraden.

Bron en samenstellers

Bron: NHG-standaard Urinesteenlijden 2007
Deze werkafspraak is samengesteld door: C. Krevel, huisarts; L. Weusten, huisarts; AP Lont, uroloog; RAM Gruijters, radioloog (MeanderMC); FWM Boonekamp, huisarts (MCCE).
Opnieuw beoordeeld en vastgesteld, maart 2018.