Valpolikliniek in dagopname

Algemeen

Patiënten met onbegrepen achteruitgang van mobiliteit en valneiging.

Verwijs-voorwaarden

Mobiliteitsstoornissen en/of valneiging.
Geen eenduidige oorzaak aanwezig.
Geen ernstige cognitieve stoornissen.

Huisarts

Maakt verwijsbrief met vraagstelling, actuele medicatie en relevante voorgeschiedenis en naam contactpersoon met telefoonnummer.
Oriënterend labonderzoek is niet nodig, dit gebeurt op de dag zelf. 

 

Patiƫnt

Krijgt telefonisch een uitnodiging en een schriftelijke bevestiging plus Patiënteninformatie voor de dagopname Valpolikliniek Blaricum. Komt samen met een familielid of naaste in verband met de heteroanamnese.
Krijgt aan eind van de dagopname resultaat te horen. 

Specialist

Ziet patiënt in multidisciplinair verband, dat wil zeggen geriater, neuroloog, fysiotherapeut en verpleegkundige.
Overlegt in teamverband over de bevindingen.
Bespreekt de uitslag en het advies met patiënt en diens begeleiding.
Stuurt binnen enkele dagen digitaal bericht naar de huisarts. Acute zaken worden zo nodig dezelfde dag telefonisch doorgegeven.
 

Aanleveren info

Bij voorkeur via ZorgDomein
Bij spoed graag telefonisch overleg met de geriater over de beste optie.
(Als dit niet kan per fax naar afdeling Geriatrie Blaricum faxnummer: 088-7532013)

Laatste uitgave

Mei 2017

Leden werkgroep

Mevrouw S. Diraoui, geriater
Mevrouw E.C. Luderhoff, huisarts Kortenhoef
Mevrouw M. Mul, huisarts Hilversum
Mevrouw M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator