Verdachte huidafwijking

Algemeen

Bij een sterke verdenking op huidkanker kan de patient verwezen worden naar het Huidkanker Expertisecentrum van Tergooi. Triage geschiedt nav de verwijsbrief , de dermatoloog ziet de patient bij voorkeur binnen een week en stuurt zo nodig materiaal in voor versneld PA onderzoek.  Na het stellen van de diagnose volgt het behandeltraject, afhankelijk van de aandoening.

Zie de algemende patientenfolder Huidkanker Expertisecentrum op de website van Tergooi.

Eenmaal per week is er een multidisciplinair spreekuur voor meer ingewikkelde problematiek. De dermatoloog ziet dan de patient samen met de plastisch chirurg.  Operatieve behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie, Plastische Chirurgie of in dagbehandeling op de operatiekamer van Tergooi.

Biopsie door Huisarts

Bij gepigmenteerde laesies, in het bijzonder verdenking melanoom, is meestal directe verwijzing  geindiceerd. 
Bij de ongepigmenteerde laesies met verdenking huidkanker* (zie onder) kan de huisarts de patiënt verwijzen of eerst een stansbiopt nemen** (zie onder) en dat opsturen naar de afdeling Pathologie. De uitslag van het biopt bepaalt vervolgens mede het beleid bij de eventuele excisie van de laesie. 

* ongepigmenteerde laesies met verdenking huidkanker

  • basaalcelcarcinoom
  • plaveicelcelcarcinoom
  • actinische keratose
  • keratoacanthoom
  • huidadnextumor

 

** stansbiopt nemen(zie filmpje)

  • lichaam bij voorkeur 3mm
  • gezicht 2mm. Cave: ook 2mm biopt geeft in het gezicht litteken,
  • hechten is niet altijd nodig

Verwijsbrief: Algemeen beleid dermatologie

Een verwijzing van de huisarts heeft geen verlooptermijn, tenzij de specialistische behandeling afgesloten wordt en dit als zodanig vermeld staat in de brief aan de huisarts. De dermatologen van Tergooi verzoeken echter, indien er meer dan 3 jaar verstreken is na het laatste poli-bezoek van de patiënt, een nieuwe beoordeling en verwijzing van de huisarts. De aard van de aandoening is na zo’n lange tijd vaak veranderd en de aandoening is blijkbaar niet zodanig ernstig dat er een tussentijdse specialistische controle nodig is geweest. Vaak blijkt dat het dan niet gaat om de oorspronkelijke zorgvraag. Een hernieuwde verwijzing is dan gerechtvaardigd.

Als een patiënt tijdens het polibezoek ook een vraag stelt over een andersoortige aandoening (andere zorgvraag) wordt hij hiervoor ip retour huisarts verwezen, omdat er dan een nieuwe verwijzing nodig is  volgens de regels van de zorgverzekeraar. Voor een aandoening die sowieso tweedelijns behandeling nodig heeft qua urgentie of ernst (bv bevinding van een melanoom tijdens eczeemcontrole) kan evt. intern  verwezen worden (eigen verwijzing dermatoloog) en wordt dus niet om een nieuwe verwijzing gevraagd maar dit komt ip uitzonderlijk voor.

Huisarts

Verwijsbrief met ‘Huidkanker Expertisecentrum’ via ZorgDomein > Dermatologie > pre-maligne afwijkingen> huidkankerpolikliniek

Vermelding :Werkdiagnose, locatie afwijking en eventuele gegevens PA biopt.
 

Patiƫnt

Kan zelf de afspraak maken met de poli dermatologie. Telefoon: 088-7531120 
 

Specialist

 De dermatoloog ziet de patient zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen een week. Stuurt digitaal bericht naar de huisarts na het stellen van de diagnose met daarin het behandelplan. De specialist stuurt digitaal bericht na een operatieve ingreep. 

Laatste herziene uitgave

September 2017

Leden werkgroep

S. van Ruth, dermatoloog
H. Stel, patholoog
Mevrouw E.C. Luderhoff, huisarts Kortenhoef
M. Pupping, huisarts, Medisch Coördinator MCC