Verdachte zwelling in de hals

Algemeen

Veruit de meeste zwellingen in de hals die zich bij de huisarts
presenteren zijn benigne en worden veroorzaakt door infecties in het hoofd-halsgebied. Iedere verdenking op een maligniteit of een zwelling eci in de hals wordt verwezen naar de KNO-arts.
Wanneer ook andere lymfklierstations zijn aangedaan (waaronder ook lever en milt) dient verwijzing plaats te vinden naar internist of kinderarts.

 

Verwijscriteria

Verwijzing is geïndiceerd bij iedere verdenking op een maligniteit of een zwelling eci.

Huisarts

Huisarts laat als een zwelling 3 weken bestaat het volgende labonderzoek bepalen:

 • CRP
 • L-diff
 • Toxoplasmose
 • Kattekrab
 • EBV
 • CMV

Belt naar poli KNO of met dienstdoende KNO-arts 033-8505050, vragen naar dienstdoende KNO-arts.
Patiënt kan binnen 5 werkdagen gezien worden.

Spoed

Sterke verdenking op maligniteit wordt telefonisch met de KNO arts overlegd 033-8508701.

Info aan specialist

Verwijsbrief met klachten, voorgeschiedenis, medicijngebruik, en reeds verricht lab-onderzoek.

Verwijst via ZorgDomein na telefonisch overleg met de dienstdoende KNO-arts.

Specialist

 • Bij (sterke verdenking op) maligniteit wordt de huisarts binnen 2 werkdagen ingelicht, mits nummer waarop men goed bereikbaar is, vermeld staat in de verwijzing.
 • Brief:
  uitslag benigne: binnen 3 weken
  uitslag maligne: binnen 1 week
   

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: B. Heggelman, radioloog; P. Hogeman, kinderarts; H. Mahieu, KNO-arts; C. Rijk, huisarts; J. de Ruiter, kaakchirurg; M. van Wijnen, klinisch chemicus; L. Weusten, huisarts.
Opnieuw beoordeeld en vastgesteld, maart 2018.