Verdenking ongecompliceerd galsteenlijden/galsteenverdenking

Algemeen

Verdenking ongecompliceerd galsteenlijden/galsteenverdenking op basis van koliekachtige bovenbuikspijn -> echo bovenbuik + laboratorium.
Cave:
Bij koorts (verdenking cholecystitis) >chirurg.
Bij koorts en/of icterus (verdenking galwegpathologie) -> MDL-arts.

Huisarts

Bij verdenking ongecompliceerd galsteenlijden/galsteenverdenking:
• Echo bovenbuik op korte termijn (binnen 1 week) eventueel via spoedsein.
Telefoon: 088-7531500
• Geeft labformulier mee voor: bilirubine, AF, γGT, ASAT, ALAT, CRP, leukocyten.

Patiƫnt

Gaat nuchter (minstens 4 uur) op afgesproken tijd naar afdeling radiologie en gaat daarvoor of daarna met aanvraagformulier naar laboratorium.

Follow up

Indien aanwijzingen voor galstenen met verwijde ductus choledochus en afwijkend laboratorium -> overleg MDL-arts (< 24 uur).
Indien ongecompliceerd galsteenlijden/galsteenverdenking verwijzing chirurg voor electieve operatie.

Radiologie en lab

Uitslagen binnen 24 uur (digitaal)

Laatste uitgave

april 2016

Leden werkgroep

J.H.M. Van den Brande, MDL-arts
J. Van der Horst, huisarts Hilversum
C.P. Van Lidth de Jeude, Medisch Coördinator