Verdenking ongecompliceerd Urinesteenlijden

Algemeen

Bij sterke verdenking van ongecompliceerd urinesteenlijden dat enkele dagen aanhoudt , is aanvullende diagnostiek door middel van een echo en X-BOZ aangewezen.
Bij patiënten met koorts of onbehandelbare kolieken of zwangere of kinderen is spoedverwijzing urologie nodig.

Verwijsvoorwaarden

Sterke verdenking ongecompliceerd urinesteenlijden.
Aanhoudende klachten ondanks pijnstilling.

Huisarts

Handelt conform de NHG-standaard Urinesteenlijden (M 63) laatste herziening juli 2016.
Laat bij aanhoudende klachten echo abdomen + X-BOZ doen.
Indien een ‘steen+dilatatie’ wordt gevonden wordt door de Radioloog direct een blanco CT-abdomen gedaan ter voorbereiding op eventueel verwijzing uroloog.
Indien ‘steen zonder dilatatie’, maar na 4wk nog steeds klachten, dan een blanco CT-abdomen laten doen.
Belt voor een afspraak :
Afdeling Radiologie:  088-7531500 
 

Patiƫnt

Gaat met het aanvraagformulier naar de afdeling Radiologie, bij voorkeur met een volle blaas.
Krijgt van de huisarts de volgende dag uitslag en advies.

Specialist

Afdeling Radiologie stuurt digitaal de uitslag.
Doet indien ‘steen + dilatatie‘ direct vervolgonderzoek door middel van blanco CT-Abdomen ter voorbereiding op eventuele verwijzing uroloog.
Geeft zo nodig advies over verwijzing naar een uroloog.

Laatste uitgave

september 2016

Leden werkgroep

P.M. Huisman, radioloog
J.M. Van der Horst, huisarts Hilversum
A.H. Bollongino, Medisch Coördinator