Verpleegkundige overdracht ZH-vervolginstelling

Doel

De doorstroom uit het ziekenhuis zo snel en zo goed mogelijk te laten verlopen met als uitgangspunt: “juiste patiënt, juiste plaats, juiste zorg, juiste tijdstip, juiste informatie”.

Doelgroep

- Ziekenhuizen

- VVT instellingen

- Gemeenten

- CIZ

- Jeugdzorg

- Hospices 

(in regio Haaglanden)

Algemene afspraken

 • Transfers van ziekenhuis naar VVT lopen via de transferpunten (zie a)
 • Voor de transfers van ziekenhuis naar VVT wordt POINT gebruikt (zie b)
 • In POINT wordt gewerkt volgens het SAMPC model.
 • In POINT wordt bij het veld ‘Afspraken’ kort en bondig aangegeven welke zorg gevraagd wordt.
 • Als VVT patiënt niet kan opnemen, noteert VVT de reden van afwijzing in het communicatiejournaal in POINT. 
 • Transferverpleegkundige is er verantwoordelijk voor dat alle relevante bijlagen aan het POINT dossier hangen en worden meegestuurd naar de vervolginstelling.
 

a. Bij uitzondering vindt de overdracht rechtstreeks van de afdeling naar de vervolginstelling plaats (buiten het transferpunt om), de afdeling neemt wel altijd contact op met de vervolginstelling.

b. Bij uitzondering vindt de overdracht rechtstreeks van de afdeling naar de vervolginstelling plaats (buiten POINT om), de afdeling neemt wel altijd contact op met de vervolginstelling. 

Route en afspraken

 1. In opdracht van een direct bij de patiënt betrokken medisch specialist of verpleegkundige wordt een POINT aanvraag in het ziekenhuis gestart.
 2. Ziekenhuis (zie a) vult de gewenste ontslagdatum op de POINT aanvraag in.
 3. Ziekenhuis vraagt toestemming aan patiënt voor het delen van gegevens met vervolginstelling en eventueel CIZ.
 4. Ziekenhuis inventariseert in overleg met patiënt welke hulpvraag er is.
 5. Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag naar gewenste instelling:
 

a. In het ziekenhuis dient men af te stemmen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Naar verpleeghuis/verzorgingshuis (VV)

ELV: afspraken volgen in 2017.


GRZ:

 • Als ontslagdatum en behandelbeleid definitief zijn, stuurt transferverpleegkundige POINT aanvraag inclusief GRZ formulier naar VV.
 • VV geeft binnen 2 uur door aan het ziekenhuis of patiënt wordt geaccepteerd en wanneer opname mogelijk is (termijn geldt alleen als POINT dossier volledig ingevuld is).

Verpleegkundige E-overdracht:

 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief.

WLZ + BOPZ:

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag naar CIZ.
 • CIZ geeft binnen 48 uur door aan ziekenhuis of de WLZ-indicatie wordt afgegeven.
 • Transferverpleegkundige stuurt het POINT dossier met relevante bijlagen en de WLZ-indicatie naar de VVT instelling.
 • VV neemt de aanvraag binnen 2 uur in behandeling en geeft door aan het ziekenhuis dat de aanvraag in behandeling is.
 • VV geeft binnen 1 werkdag door aan het ziekenhuis of patiënt wordt geaccepteerd.

Verpleegkundige E-overdracht:

 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief.

Indien patiënt vóór opname in het ziekenhuis al verbleef in VV en patiënt na opname terug gaat:

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag met relevante bijlagen bij de hulpvraag naar VV.
 • VV reageert z.s.m., doch uiterlijk binnen 2 uur, of patiënt in zorg wordt genomen.
  • Uiterlijk op de dag van ontslag moet het POINT dossier inclusief relevante bijlagen bij VV liggen.
 • Transferverpleegkundige is er verantwoordelijk voor dat alle relevante bijlagen aan het POINT dossier hangen en worden meegestuurd naar VV.

Verpleegkundige E-overdracht:

 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief.

Naar hospice

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag met relevante bijlagen bij de hulpvraag naar het Hospice.
 • Hospice reageert z.s.m., doch uiterlijk binnen 1 uur, of patiënt in zorg wordt genomen.
  • Uiterlijk op de dag van ontslag moet het POINT dossier inclusief relevante bijlagen bij het Hospice liggen.

Verpleegkundige E-overdracht:

 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief, vanaf dat moment is hij inzichtelijk voor het Hospice. 

Naar thuiszorg

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag met relevante bijlagen bij de hulpvraag naar thuiszorginstelling (zie a).
 • Thuiszorginstelling reageert z.s.m., doch uiterlijk binnen 1 uur, of patiënt in zorg wordt genomen.
  • Uiterlijk op de dag van ontslag moet het POINT dossier inclusief relevante bijlagen bij de thuiszorginstelling liggen.

Verpleegkundige E-overdracht:

 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief, vanaf dat moment is hij inzichtelijk voor de thuiszorginstelling.
 

a. Als het POINT dossier na 16.00 uur wordt verstuurd en de thuiszorg moet dezelfde avond nog starten, dan belt de transferverpleegkundige met de thuiszorginstelling (het POINT dossier wordt ook verstuurd).

Naar jeugdzorg

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag naar Jeugdzorg of transferverpleegkundige mailt aanvraag voor vervolgzorg naar Jeugdzorg.
 • Jeugdzorg neemt de aanvraag binnen 1 werkdag in behandeling.

Naar WMO

 • Transferverpleegkundige stuurt POINT aanvraag naar de WMO of transferverpleegkundige mailt aanvraag voor vervolgzorg naar de WMO.
 • WMO neemt de aanvraag binnen 8 uur in behandeling.

Samengesteld door

de coördinatoren van de transferpunten in ziekenhuizen, VVT instellingen, Sophia Revalidatie en Parnassia in regio Haaglanden. De coördinatoren van de transferpunten hebben de werkafspraak vastgesteld in november 2016. De werkafspraak wordt jaarlijks herzien.

Meer informatie