Verwijzing naar ELV

Doel

Uniforme verwijzing van een patiënt naar ELV creëren in de regio

Doelgroep

 • Ziekenhuizen
 • VVT instellingen
 • Huisartsen 

Algemene afspraken

 • In principe is de SO (zie a.) medisch verantwoordelijk voor een ELV patiënt hoog complex of palliatief. Indien gewenst kan de huisarts afspraken maken met de SO om zelf de verantwoordelijkheid over de patiënt te behouden.
 • De dossierhouder is op het moment dat een patiënt doorgestuurd moet worden naar een ELV plek verantwoordelijk voor het vinden van een ELV plek.
 

a. SO= Specialist Ouderengeneeskunde

ELV na ziekenhuisopname

 • Ziekenhuis heeft de mandatering door de medisch specialist aan het transferpunt vastgelegd
 • Transferpunt hanteert de afweging TZ-GRZ-ELV-WLZ (zie a.) volgens bestaand trechter model
 • Indien verwijzing naar ELV dan vult transferverpleegkundige het ELV Formulier in POINT in (eventueel na overleg met huisarts en/of wijkverpleegkundige om af te stemmen of patiënt na ELV terug kan keren naar huis)
 • Transferverpleegkundige stuurt POINT dossier aan VVT instelling van voorkeur of die plek heeft (zie o.a. de capaciteit in POINT)
  • Ziekenhuis informeert huisarts binnen 24 uur na ontslag dat patiënt naar ELV is verplaatst
 • SO (zie b.) in de VVT instelling beoordeelt het POINT dossier op zorginhoud en op afweging productkeuze (triage)
  • Triage uitgevoerd door transferverpleegkundige is zwaarwegend advies, hier kan alleen goed beargumenteerd van afgeweken worden
 • VVT instelling geeft in POINT aan of de patiënt overgenomen kan worden en wanneer

 

a. TZ= thuiszorg, GRZ=geriatrische revalidatiezorg, ELV= eerstelijns verblijf, WLZ= wet langdurige zorg

b. SO= Specialist Ouderengeneeskunde

ELV na SEH bezoek

 • SEH-verpleegkundige hanteert de afweging TZ-GRZ-ELV-WLZ volgens bestaand trechter model
 • Indien verwijzing naar ELV dan neemt de SEH-verpleegkundige contact op met de crisisdienst

 

(Dit betreft een tijdelijke werkwijze. In 2017 wordt de werkwijze verder uitgewerkt door het Netwerk Transfer)

ELV vanuit de thuissituatie

 • Huisarts neemt contact op met de zorgaanbieder in zijn/haar werkgebied (tenzij de patiënt anders wenst of dat op voorhand duidelijk is dat er geen plek is) en overlegt of er plek is.
 • Huisarts stuurt via Zorgdomein een overdracht naar de VVT instelling waar patiënt wordt opgenomen.
 

Indien ELV instelling niet met Zorgdomein werkt, dan gebruikt de huisarts het overdracht formulier, zie bijgesloten PDF of website

Vastgesteld door

Vastgesteld door de stuurgroep van het Netwerk Transfer Haaglanden in overleg met huisartsen van de Huisartsen Kring Haaglanden, Arts en Zorg en de SHG, in maart 2017. 

Meer informatie