Vulvapolikliniek

Algemeen

Vrouwen met hardnekkige of onduidelijke klachten peri-vulvair kunnen gezien worden op het gecombineerde spreekuur van een op dit gebied gespecialiseerde dermatoloog en gynaecoloog op locatie Hilversum en Blaricum.

Verwijsvoorwaarden

Hardnekkige of onduidelijke peri-vulvaire klachten, bijvoorbeeld: lichen planus of lichen sclerosus, chronische candida, recidiverende herpes, vulva pijnsyndroom.
Twijfel over het specialisme: dermatologie of gynaecologie.
Geen bekkenbodemproblematiek.

Huisarts

Verwijsbrief met vraagstelling, voorgeschiedenis en eventuele therapie.
Vraagt patiënte via www.vulvapoli.nl/informatie  een vragenlijst te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar de poli.

Patiƫnt

Belt voor een afspraak onder vermelding ‘vulvapoli’:
polikliniek dermatologie Hilversum:  088-7531120
of polikliniek gynaecologie Hilversum :  088-7531130

Specialist

Ziet patiënte op de polikliniek zonodig samen met de andere discipline.
Stuurt digitaal bericht naar huisarts.

Aanleveren info

Bij voorkeur via ZorgDomein.

Laatste uitgave

december 2016

Leden werkgroep

S. Van Ruth, dermatoloog
M. van Hoven, gynaecoloog
W. Heckman, huisarts Hilversum
A.H. Bollongino, Medisch Coördinator