Werkprotocol diabetes diëtist

Doelgroep, eisen aan de diëtist en doelen

Doelgroep

 

Behandeldoel
•    handhaven c.q. normaliseren van het lichaamsgewicht; 
•    normaliseren van de buikomvang, bloedglucosewaarden, serumlipidenwaarden en bloeddruk; 
•    preventie of uitstel van diabetes-gerelateerde complicaties
•    verbeteren insulinegevoeligheid; 
•    goede afstemming van de voeding op bloedglucose verlagende medicatie; 
•    bereiken van een volwaardige voeding; 

Eisen 
•    HBO-opgeleide professional. Aangevuld met Post-HBO opleiding Voeding en Diabetes. Bij insulinegebruik is het gewenst dat de diëtist de Post-HBO opleiding Insulinetherapie en combinatietherapie. Is up to date.
•    De diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Werkwijze dieet behandeling

Wat doet de diëtist?:

Anamnese
•    De samenstelling van de voeding (verhouding koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines en mineralen)
•    De spreiding van inname van koolhydraten
•    De kwaliteit van de koolhydraten (geraffineerde of complexe)
•    De verhouding van inname soort vet (verzadigde vetten/onverzadigde vetten)
•    De inname van voedingsvezels, De inname van vitamine D
•    Buikomvang, BMI, gewichtsverloop, beweging, de motivatie van de cliënt.

Hieruit volgt
•    De diëtistische diagnose 
•    Doel en behandelplan
•    Uitleg over diabetes, dieet en leefstijl 
•    bij insulinegebruik: de afstemming voeding, insuline en beweging
•    Instructie gebruik eetdagboek bij DM met insuline therapie.
•    schriftelijke informatie meegeven of binnen een week opsturen
•    Overleg met POH over medicatie hoeveelheid in afstemming met dieet.

Aandacht voor:
•    Educatie de relatie tussen DM, voeding en eventuele medicatie; hyper- en hypoglykemie 
•    Kenmerken dieetbehandeling (o.a. koolhydraten en vetten) en leefregels; 
•    De afstemming van de koolhydraatverdeling op het insulinewerkingsprofiel; 
•    De relatie tussen beweging, de bloedsuikers en het lichaamsgewicht, alcohol.

Voorlichting, informatie en educatie

n.v.t.

Criteria overleg en terugverwijzing

Terugrapportage
Verslag bij intake en afsluiting begeleiding. En minimaal een keer per jaar bij langere behandeling.

Inhoudsverantwoordelijke en versie

Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes. 

Versie: december 2018.

Het totale ketenzorgprogramma met daarin de transmurale afspraken is te downloaden via deze link.

Bronnen

Werkwijze gebaseerd op:
•    Voedingsrichtlijn NDF 2015: klik hier.
•    Zorgmodule Voeding Amsterdam 2012
•    Elsevier dieetbehandelingsrichtlijnen, oktober 2012
•    Mediterraan of vegetarisch of laagglykemisch of (zeer)laagkoolhydraat of gematigd koolhydraatbeperkt voedingspatroon.