Werkwijze bloedingscomplicaties cumarinederivaten/VKA

Algemeen

Wanneer patiënten met cumarinederivaten zich bij de huisarts of op de huisartsenpost (HAP) melden vanwege een bloedingscomplicatie, schat de huisarts de aard en mate van de bloeding in.

Verwijscriteria

 1. Kleine bloeding, zoals neusbloeding die vanzelf stopt, tandvleesbloeding, oogbloeding, kleine hematomen (< 10 cm):
  huisarts instrueert patiënt om eerstvolgende werkdag de Trombosedienst te bellen 
 2. Grote bloeding, zoals groot hematoom (> 10 cm of multipele hematomen), neusbloeding (> 30 minuten), bloed in urine, abnormale vaginale bloeding:
  huisarts verwijst patiënt:
  - buiten kantooruren van de Trombosedienst (werkdagen 8.00 tot 16.30 uur) naar SEH voor een beoordeling door de doseerarts Interne geneeskunde voor een INR-meting en een doseeradvies
  - binnen kantooruren van de Trombosedienst (werkdagen 8.00 tot 16.30 uur) naar de Trombosedienst voor een INR-meting en doseeradvies
 3. Ernstige bloeding, zoals intracraniele bloeding, melena, veel rood rectaal bloedverlies, bloedbraken, gewrichtsbloeding:
  huisarts stuurt patiënt naar SEH voor een beoordeling door de doseerarts Interne geneeskunde

Contact

De Trombosedienst is 24 uur per dag bereikbaar via 088-459 77 19.
Voor spoedgevallen buiten kantooruren wordt de achterwacht Trombosedienst ingevuld door Interne Geneeskunde via de SEH van Zuyderland Medisch Centrum (zoals vermeld wordt op het antwoordapparaat).

Stroomdiagram