ZorgDomein Patiƫntoverleg

Algemeen

Uitgangspunt in de onderlinge communicatie tussen huisartsen en medisch specialisten Zuyderland is “niet bellen tenzij spoed”. 

Verwijscriteria

1. Patiëntoverleg wel gebruiken voor:
• Een overleg over een specifieke reeds verwezen patiënt met een andere zorgverlener of meerdere zorgverleners binnen en buiten de organisatie.
Voorbeelden:
  - een aanvullende vraag na een verwijzing
  - patiënten die intensieve zorg nodig hebben
  - een slecht nieuwsgesprek waarvan we elkaar snel op de hoogte willen stellen
• Een algemeen overleg met een andere zorgverlener(s) binnen en buiten de organisatie.
  Voorbeelden:
  - een medicatievraag
  - een vraag over faciliteiten in de zorginstelling

2. Patiëntoverleg niet gebruiken voor:
• Een nieuwe verwijzing of vervanging van teleconsultatie.
• Spoedvragen; bel hiervoor met de dienstdoende zoals gebruikelijk.

Huisarts

• E-meedenkconsult: huisarts stuurt via ZorgDomein een e-meedenkconsult in bij eenvoudige enkelvoudige vragen
• Reguliere verwijzing: huisarts stuurt via ZorgDomein een reguliere verwijzing voor een patiënt naar het ziekenhuis
• Bij een reeds verwezen patiënt (e-meedenkconsult of reguliere verwijzing) kan de huisarts via Patiëntoverleg contact op nemen met de betreffende medisch specialist/discipline
• In spoedeisende gevallen belt de huisarts de medisch specialist/discipline op het daarvoor bestemd telefoonnummer (bij voorkeur permanent 06 nummer) waarmee de huisarts direct in contact komt met een medisch specialist (geen assistent)

Degene die het overleg start en verzendt, is en blijft verantwoordelijk, ook bij uitblijven van een reactie.

Zet de beschikbaarheid op afwezig indien u niet gestoord wilt worden of afwezig bent.

Klik hier voor de handleiding.

Specialist

De ontvanger streeft ernaar binnen twee werkdagen te reageren op een ingekomen bericht.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Dit in nauwe afstemming met het MSB Zuyderland en de medische staven van de beide huisartsenregio’s (OZL en WM). ZorgDomein Patiëntoverleg start per direct voor de vakgroepen Chirurgie en Interne Geneeskunde (incl. MDL en internist ouderengeneeskunde).

12 december 2019