Zorgpad regio Haaglanden

Doel van de afspraak

Inzichtelijk maken:

  • welke overdrachtsmomenten er zijn;
  • welke zorgverleners daarbij zijn betrokken;
  • welke soorten informatie daarbij moeten worden gedeeld;
  • welke ondersteunende ICT diensten daarvoor mogelijk zijn. 

 

Het Regionaal Zorgpad is de schematische weergave van het pad door de zorg dat een persoon of patiënt kan doorlopen door ziekte of na een incident / aanleiding.

Leeswijzer

Kolom patiënt

In het Regionaal Zorgpad is de patiënt met zijn / haar naasten het uitgangspunt.

In de eerste kolom ziet u een patiënt die Thuis woont. Thuis kan ook een verrblijfsinstelling zijn.

Vervolgens gaat de patiënt door een incident (lees: probleem, ziekte, verslechtering, ongeluk, … ) naar de afdeling Spoedeisende Hulp of polikliniek van het ziekenhuis en wordt opgenomen.

Na ontslag gaat de patiënt naar huis of (tijdelijk dan wel blijvend) naar een andere instelling.

Uiteraard zijn er allerlei variaties op dit traject mogelijk, echter in dit Zorgpad wordt gekozen voor het pad met de meest voorkomende overdracht-situaties in de zorg. 

 

Kolom verantwoordelijkheid

In de tweede kolom ziet u de zorgverleners die verantwoordelijkheid hebben voor overdracht van medische en verpleegkundige gegevens tijdens het gehele traject en in overdrachtsituaties.

 

Overige kolommen

In de daaropvolgende kolom leest u:

  • Informele / formele coördinatie: wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg

 

In de daarop volgende drie kolommen kunt u van links naar rechts lezen:

  • Informatie: wie naar wie?: welke zorgverleners informatie met elkaar (moeten) uitwisselen
  • Informatie: Wat? Om welke informatie het bij de betreffende zorgverleners (uit de vorige kolom) gaat
  • Informatie Digitale ondersteuning: welke zorgdiensten daarbij kunnen ondersteunen

Voor de leesbaarheid staan in het schema niet alle ICT diensten voor alle situaties genoemd. Onder water zijn er allerlei update momenten, zoals wanneer iemand in een ziekenhuis ligt. Per verplaatsing wordt bijvoorbeeld de huisarts dmv edifact berichten op de hoogte gehouden. Of als de Patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt naar een VVT instelling via E-Transfer gaat er ook een edifact bericht naar de huisarts. Het gaat om statusberichten.

 

De kolom Financieringsstroom spreekt voor zich.  

 

De kolom Patiënt / Mantelzorg is vermeld om de rol van de patiënt en mantelzorger in het hele proces te verduidelijken; hij/zij kan op elk moment informatie overdragen en dient op elk moment goed geïnformeerd te zijn.

Regionaal Zorgpad

Hier vindt u het Regionaal Zorgpad.

Samengesteld door

Het Regionaal Zorgpad is in november 2015 ontwikkeld door Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Regionaal Zorgpad? Neem dan contact op met Stichting Transmurale Zorg via info@transmuralezorg.nl