Zorgproces diabetes eerstelijn

Doel document

Deze bijlage Zorgproces geeft een schematische weergave van de zorgprocessen in de verschillende onderdelen van de zorg.

Het uitgebreide hoofdstuk behandelstromen, kunt u hier lezen.

Zorgproces algemeen

Diagnostische fase

Opstellen individueel zorgplan

Processtappen consulten POH

Processtappen verwijzing diƫtist

Processtappen verwijzing fysiotherapeut

Processtappen farmacotherapie

Processtappen driemaandelijkse controle

Processtappen jaarlijkse controle

Inhoudsverantwoordelijke en versie

Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes. 

Versie december 2018.

Het totale ketenzorgprogramma met daarin de transmurale afspraken is te downloaden via deze link.

Bronnen

 • NHG standaard diabetes mellitus 2018
 • KNMP richtlijn diabetes
 • EADV richtlijn
 • Voedingsrichtlijn diabetes 1 en 2 NDF 2015
 • NHG standaard Chronische Nierschade 2018
 • Richtlijn diabetische voet 2016
 • Protocollaire diabeteszorg Editie 2018/2019 Langerhans
 • Standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2  KNGF
 • Farmacotherapeutisch Kompas
 • Richtlijn Pijnlijk diabetische neuropathie 2017
 • NDF Zorgstandaard
 • NDF Personalized Care
 • Verenso richtlijn
 • Addendum CVRM kwetsbare ouderen 2018
 • Richtlijn screening diabetische retinopathie 2017