Zorgproces diabetes eerstelijn

Doel document

Deze bijlage Zorgproces geeft een schematische weergave van de zorgprocessen in de verschillende onderdelen van de zorg.

Het uitgebreide hoofdstuk behandelstromen, kunt u hier lezen.

Zorgproces algemeen

Diagnostische fase

Opstellen individueel zorgplan

Processtappen consulten POH

Processtappen verwijzing diƫtist

Processtappen verwijzing fysiotherapeut

Processtappen farmacotherapie

Processtappen driemaandelijkse controle

Processtappen jaarlijkse controle

Inhoudsverantwoordelijke/samensteller

Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes. 

Het totale ketenzorgprogramma met daarin de transmurale afspraken is te downloaden via deze link.

Bronnen

 

 • NHG standaard diabetes mellitus 2018
 • KNMP richtlijn diabetes
 • EADV richtlijn
 • Voedingsrichtlijn diabetes 1 en 2 NDF 2015
 • NHG standaard Chronische Nierschade 2018
 • Richtlijn diabetische voet 2016
 • Protocollaire diabeteszorg Editie 2018/2019 Langerhans
 • Standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2  KNGF
 • Farmacotherapeutisch Kompas
 • Richtlijn Pijnlijk diabetische neuropathie 2017
 • NDF Zorgstandaard
 • NDF Personalized Care
 • Verenso richtlijn
 • Addendum CVRM kwetsbare ouderen 2018
 • Richtlijn screening diabetische retinopathie 2017